Smart koppling: Liquiditas DataSync

Liquiditas DataSync icon

Liquiditas DataSync

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Hantera förtida utbetalningar till leverantörer

Hantera enkelt tidiga betalningar från leverantörer, optimera rörelsekapitalet, stärk

din leveranskedja samtidigt som du säkerställer fullständig likviditetskomfort för dina

leverantörer med vår sömlös integration.

Integrationen av Liquiditas ger köpare en plattform för att samarbeta effektivt med sina leverantörer och förse dem med tidiga betalningsalternativ om de behöver stärka sin likviditet snabbt. Effektivisering av förfrågningar om tidiga betalningar eliminerar pappersarbete och e-post, vilket sparar tid för köpare och leverantörer att fokusera på kärnverksamheten. Leverantörer får omedelbar tillgång till godkända fakturor, vilket möjliggör snabbare kassaflöde för tidiga betalningsbehov och gynnar båda parter. Uppdateringar i rätt tid håller alla intressenter informerade.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

När köpare godkänner Liquiditas DataSync med sitt Fortnox-konto läses fakturor sömlöst och importeras till vår app. Denna integration säkerställer att leverantörer enkelt kan komma åt och sälja sina fakturor, vilket ger dem en mer effektiv och effektiv lösning för att hantera sina finansiella transaktioner

Läs mer på Liquiditas's hemsida

Lås upp potentialen i ditt rörelsekapital med Liquiditas

  • Enkel och smidig integration
  • Enkel onboarding, minimal komplexitet, maximala fördelar
  • Era leverantörer får tillgång till snabb likviditet, undviker kassaflödesproblem
  • Våra IT- och finansieringsexperter stödjer er i varje steg i processen

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.