Smart koppling: Business Cloud

Business Cloud icon

Business Cloud

0.0(0 st)
51-100 företag använder

Integration till Lundatech Business Cloud

Samla och analysera all din data i Business Cloud!

Business Cloud är en data-agnostisk plattform, vilket betyder att oavsett vilket format eller källa som data har så kan Business Cloud läsa, transformera och synkronisera informationen.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Läs ut relevant data från Fortnox tillsammans med data från dina övriga system och sammanställ rapporter och analyser.

https://www.lundatech.com/assets/book-demo

Läs mer på Lundatech AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.