Rapportering/Analys

Smart koppling: Business Cloud

Business Cloud icon

Business Cloud

Business Cloud main image

Samla och analysera all din data i Business Cloud!

Om Business Cloud

Business Cloud är en data-agnostisk plattform, vilket betyder att oavsett vilket format eller källa som data har så kan Business Cloud läsa, transformera och synkronisera informationen.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Läs ut relevant data från Fortnox tillsammans med data från dina övriga system och sammanställ rapporter och analyser.

https://www.lundatech.com/assets/book-demo

Ingår i alla paket

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i alla våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar