Smart koppling: Lega Online Bokningssystem

Lega Online Bokningssystem icon

Lega Online Bokningssystem

0 st

Sveriges största webbaserade bokningssystem!

Äntligen får du koll på hela din bokningsverksamhet online. Du frigör tid och resurser som gör att du kan fokusera på din verksamhet. Lega Online passar från små till stora och används med framgång av många företag, myndigheter och föreningar!

Exempel på värdefulla funktioner:

 • Låt dina kunder boka själv via en onlinebokning

 • Lega Online skickar bekräftelser och påminnelser

 • Synka informationsskärmar mot Lega Online och erbjud även bokning på "tablets" i din anläggning

 • Fakturor skapas och överförs till Fortnox och betalningar synkas

 • Underlag för t ex. fika och lunchbeställningar genereras automatiskt

 • Låt kök / vaktmästeri få tillgång via egen portal

 • Löpande avstämningar och rapporter görs med Lega Onlines statistikmodul

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Integrera Fortnox med Lega Online och spara enormt med tid och arbete genom att automatisera alla dina kundfakturor som hör till din bokningsverksamhet.

Några av de viktigaste funktionerna är:

 • Överföring av kundfakturor inklusive konteringsinformation och återläsning av betalstatus

 • Stöd för e-fakturering

 • Synkronisering av kunduppgifter med Fortnox

 • Artiklar och artikelinformation kan skapas via integrationen

 • Periodisering av fakturor

Läs mer på Multinet AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar