Rapportering & Analys

Smart koppling från NewSeed IT Solutions AB

Logotyp för NewSeed IT Solutions AB

Om NewSeed IT Solutions AB

NewSeed har en lång och bred erfarenhet inom IT-utveckling. Vi förverkligar Idéer där vi tar komplexa problem och skapar lättförståeliga lösningar. Spetskompetensen ligger inom utveckling av webbtjänster och industri 4.0 .

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.