Rapportering & Analys

Smart koppling från NewSeed IT Solutions AB

Köp hos Fortnox
Fortnox 2 Google-icon
3 st
Fortnox 2 Google
Rapportering & Analys
Skapa tydliga grafer över ditt företags ekonomi, för att ge dig den allra bästa överblicken över er...
NewSeed IT Solutions AB
Logotyp för NewSeed IT Solutions AB

Om NewSeed IT Solutions AB

NewSeed har en lång och bred erfarenhet inom IT-utveckling. Vi förverkligar Idéer där vi tar komplexa problem och skapar lättförståeliga lösningar. Spetskompetensen ligger inom utveckling av webbtjänster och industri 4.0 .

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar