Lager

Smart koppling: Ongoing WMS

Ongoing WMS icon

Ongoing WMS

Ongoing WMS main image

Växer ditt lager? Behöver du snabbt få bättre ordning på din lager- och logistikhantering? Ongoing WMS är Nordens mest använda webbaserade lagersystem och hjälper logistikintensiva företag att effektivisera sin lager- och logistik.

Om Ongoing WMS

Effektivisera ditt lager! Ongoing WMS gör det dagliga arbetet snabbare och effektivare genom att eliminera många manuella processer. Tjänsten har alla funktioner som förväntas av ett fullskaligt lagersystem.

Plocka snabbare med bättre säkerhet! Plockningen blir fri från fel genom att produkterna skannas. Processerna kan anpassas efter dina behov och typ av produkter. T.ex. finns stöd för att plocka rätt batch, bäst före-datum eller serienummer.

Kom i gång snabbt! Levereras som molntjänst vilket innebär att det inte krävs någon investering eller installation för att börja använda den.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

I integrationen med Fortnox överförs order skapade i Fortnox kontinuerligt till Ongoing WMS tillsammans med kunduppgifter, leverantörs- och artikelinformation.

Från Ongoing WMS återrapporteras order då de är hanterade av lagret samt uppdaterar levererat antal per orderrad. Man kan välja till att en faktura ska skapas upp i Fortnox på en order då den återrapporteras.

Lagersaldon skickas till Fortnox. Tillsammans med Fortnox Lager (Plus) låses ytterligare smarta funktioner upp så som hämtning av inköpsorder från Fortnox samt överföring av inventeringar från Ongoing WMS.

Ingår i alla paket

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i alla våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar