Lager

Smart koppling: Ongoing WMS

Ongoing WMS icon

Ongoing WMS

Ongoing WMS main image

Växer ditt lager? Behöver du snabbt få bättre ordning på din lager- och logistikhantering? Ongoing WMS är Nordens mest använda webbaserade lagersystem och hjälper logistikintensiva företag att effektivisera sin lager- och logistik.

About Ongoing WMS

Effektivisera ditt lager! Ongoing WMS gör det dagliga arbetet snabbare och effektivare genom att eliminera många manuella processer. Ongoing WMS har alla funktioner som förväntas av ett kompetent och fullskaligt lagersystem.

Plocka snabbare med bättre säkerhet! Plockningen blir fri från fel genom att produkterna skannas. Tjänsten har många standardflöden som snabbt kan sättas upp beroende på dina behov och typ av produkter.

Kom i gång snabbt! Ongoing WMS är en Software as a Service vilket innebär att det inte krävs någon investering eller installation för att börja använda tjänsten.

This is how the connection with Fortnox works

I integrationen med Fortnox överförs order (eller fakturor) skapade i Fortnox, eller överförda från en e-handelsplattform, kontinuerligt till Ongoing WMS tillsammans med kunduppgifter, leverantörs- och artikelinformation. Från Ongoing WMS återrapporteras order då de är hanterade av lagret samt uppdaterar levererat antal per orderrad.

Det finns också möjlighet att skicka aktuella lagersaldon till Fortnox. Man kan välja till att en faktura ska skapas upp i Fortnox på en order då den återrapporteras.

Tillsammans med Fortnox Lager och Lager plus låses ytterligare smarta funktioner upp.

Vad är integrationer?

Kraften av två system – som jobbar som ett

Att integrera ett externt system till ditt ekonomisystem ger ett sömlöst flöde. Hur? Jo, systemen skickar information – till exempel bokföringsunderlag och faktureringsunderlag – mellan varandra så att du slipper dubbelregistrering. Du sparar tid och minimerar risken för fel.

Kom igång med något av våra programpaket – då kan du koppla externa system till Fortnox och underlätta ditt företagande.