Smart koppling: Ongoing WMS

Ongoing WMS icon

Ongoing WMS

20 st

Ongoing WMS - Molnbaserat Lagersystem

Växer ditt lager? Behöver du snabbt få bättre ordning på din lager- och logistikhantering? Ongoing WMS är Nordens mest använda webbaserade lagersystem och hjälper logistikintensiva företag att effektivisera sin lager- och logistik.

Effektivisera ditt lager! Ongoing WMS gör det dagliga arbetet snabbare och effektivare genom att eliminera många manuella processer. Tjänsten har alla funktioner som förväntas av ett fullskaligt lagersystem.

Plocka snabbare med bättre säkerhet! Plockningen blir fri från fel genom att produkterna skannas. Processerna kan anpassas efter dina behov och typ av produkter. T.ex. finns stöd för att plocka rätt batch, bäst före-datum eller serienummer.

Kom i gång snabbt! Levereras som molntjänst vilket innebär att det inte krävs någon investering eller installation för att börja använda den.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

I integrationen med Fortnox överförs order skapade i Fortnox kontinuerligt till Ongoing WMS tillsammans med kunduppgifter, leverantörs- och artikelinformation.

Från Ongoing WMS återrapporteras order då de är hanterade av lagret samt uppdaterar levererat antal per orderrad. Man kan välja till att en faktura ska skapas upp i Fortnox på en order då den återrapporteras.

Lagersaldon skickas till Fortnox. Tillsammans med Fortnox Lager (Plus) låses ytterligare smarta funktioner upp så som hämtning av inköpsorder från Fortnox samt överföring av inventeringar från Ongoing WMS.

Läs mer på Ongoing Warehouse AB's hemsida

Seamless and real-time synchronization between Fortnox and Ongoing WMS

  • Stock Balance Accuracy: Continuous synchronization ensures no stock discrepancies.
  • Comprehensive Article Data: Auto-fetch and update articles with full specs and stock status.
  • Dynamic Sales Order Management: Automatic download and update of orders with full delivery details.
  • Enhanced Warehouse Management: Utilize Fortnox's Warehouse Module for optimal inventory control.
  • Efficient Purchase Order Processing: Integration with Fortnox's Lager+ for streamlined PO handling.
Har du frågor om Ongoing WMS?

Kontakta supporten för att få hjälp.

Behörigheter

För att olika funktioner i integrationen ska kunna fungera på ett visst sätt behöver integrationen åtkomst till ditt Fortnox-konto.

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar