HR & Personal

Smart koppling: Pensure Pensionsassistenten

Pensure Pensionsassistenten icon

Pensure Pensionsassistenten

Pensure Pensionsassistenten main image

Med hjälp av Pensionsassistenten från Pensure undviks dubbelarbete när de anställdas uppgifter ska uppdateras. Genom dagliga kontroller av ändringar i Fortnox ser assistenten till att administrering av löner, anställningar och pensioner blir korrekt.

Om Pensure Pensionsassistenten

Att hålla alla de anställdas uppgifter uppdaterade är en ständigt pågående och tidskrävande process. Det är lätt hänt att en ändring missas att rapporteras till försäkringsbolagen, eller kanske blir felaktig. Korrigeringar innebär krångel och betydande tidsåtgång. Om underlagen är felaktiga påverkas viktiga försäkringar, som sjukförsäkringen.

Med hjälp av Pensionsassistenten från Pensure undviks dubbelarbete. Genom dagliga kontroller av ändringar i Fortnox ser assistenten till att administrering av löner, anställningar och pensioner blir korrekt.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Pensionsassistenten läser dagligen av personregistret i Fortnox, och letar efter:

  • Nyanställda

  • Avslutade anställningar

  • Löneändringar

När ändringar upptäcks, får företagets pensionsadministratör ett email och kan välja om de ändrade uppgifterna ska få genomslag i försäkringssystemet.

Ingår i alla paket

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i alla våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar