HR & Personal

Smart koppling: Pensure Pensionsassistenten

Pensure Pensionsassistenten icon

Pensure Pensionsassistenten

Pensure Pensionsassistenten main image

Med hjälp av Pensionsassistenten från Pensure undviks dubbelarbete när de anställdas uppgifter ska uppdateras. Genom dagliga kontroller av ändringar i Fortnox ser assistenten till att administrering av löner, anställningar och pensioner blir korrekt.

About Pensure Pensionsassistenten

Att hålla alla de anställdas uppgifter uppdaterade är en ständigt pågående och tidskrävande process. Det är lätt hänt att en ändring missas att rapporteras till försäkringsbolagen, eller kanske blir felaktig. Korrigeringar innebär krångel och betydande tidsåtgång. Om underlagen är felaktiga påverkas viktiga försäkringar, som sjukförsäkringen.

Med hjälp av Pensionsassistenten från Pensure undviks dubbelarbete. Genom dagliga kontroller av ändringar i Fortnox ser assistenten till att administrering av löner, anställningar och pensioner blir korrekt.

This is how the connection with Fortnox works

Pensionsassistenten läser dagligen av personregistret i Fortnox, och letar efter:

  • Nyanställda

  • Avslutade anställningar

  • Löneändringar

När ändringar upptäcks, får företagets pensionsadministratör ett email och kan välja om de ändrade uppgifterna ska få genomslag i försäkringssystemet.

Vad är integrationer?

Kraften av två system – som jobbar som ett

Att integrera ett externt system till ditt ekonomisystem ger ett sömlöst flöde. Hur? Jo, systemen skickar information – till exempel bokföringsunderlag och faktureringsunderlag – mellan varandra så att du slipper dubbelregistrering. Du sparar tid och minimerar risken för fel.

Kom igång med något av våra programpaket – då kan du koppla externa system till Fortnox och underlätta ditt företagande.