Smart koppling: Personaladministratören

Personaladministratören icon

Personaladministratören

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Snabb och säker tjänstepensionsadministration

Personaladministratören säkerställer att de anställdas uppgifter i Fortnox automatiskt uppdateras i Tydligas Flexplan. De värden som matas in i Fortnox synkas med Tydligas Flexplan dagligen och säkerställer att alla personaländringar uppdateras.

Vanligtvis är personaladministration för försäkringar en tidskrävande process som kräver att uppgifter uppdateras i lönesystemet för att sedan laddas ned och skickas vidare till förmedlare för att matas in i försäkringssystemet. En process som förutom att vara tidskrävande även innebär en risk att ändringar inte når hela vägen fram till försäkringsbolagen eller att känsliga uppgifter inte hanteras lämpligt.

Personaladministratören säkerställer att alla anställningsuppgifter som matas in i Fortnox förs över till Flexplan där förmedlaren på ett enkelt och säkert sätt kan hantera uppgifterna.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Personaladministratören läser dagligen av personregistret i Fortnox, och letar efter:

  • Nyanställda

  • Avslutade anställningar

  • Löneändringar

När ändringar upptäcks, får företagets pensionsadministratör en notis i försäkringssystemet och kan enkelt teckna upp nya försäkringar, ändra omfattning på befintliga försäkringar eller avsluta försäkringar baserat på de uppgifter som matats in i Fortnox.

Läs mer på Pensure AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.