Smart koppling: Prodtime MPS- och affärssystem

Prodtime MPS- och affärssystem icon

Prodtime MPS- och affärssystem

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Bokför i Fortnox

Hantera Prodtimes bokföring i Fortnox

Kundfakturor skapas i Prodtime och exporteras till Fortnox. I Fortnox hanteras allt med leverantörsfakturor, in- och utbetalningar samt bokföring.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Fakturor skapas i Prodtime och exporteras till Fortnox. I Fortnox hanteras allt med in- och utbetalningar samt bokföring. Artikel-, kund- och leverantörsregistret exporteras till Fortnox. Leverantörer kan läggas upp i Fortnox som då importeras till Prodtime. Inbetalningar som görs i Fortnox läses tillbaka till Prodtime.

Läs mer på Prodtime AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.