Smart koppling: Project Office Affärssystem

Project Office Affärssystem icon

Project Office Affärssystem

5.0(1 st)
0-25 företag använder

Förenkla & effektivicera ditt företagande

Hantera hela ditt företags affärsflöde i ett system där kunddata, CRM, digital offerering och signering, tidsregistrering, projekthantering, fakturering och kundundersökning finns på ett system.

Vi hjälper dig och dina medarbetare att hantera all den kunddata och kunskap som alla i ditt företag skapar varje dag. Du värdesätter att denna data inte bli personberoende och kan enkelt tas över av en kollega då någon slutar i företaget. Denna data är företagets egendom och ett immateriellt värde. För att göra detta har vi skapat en smidig digital upplevelse för såväl säljorganisationen, projektorganisationen och ledningen.

I Project Office har du följande funktioner "" Kundregister & CRM "" Digital offerering med förkalkyl "" Projekthantering med lönsamhetsanalys "" Kundundersökning

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Integrera Fortnox med Project Office och spara enormt med tid och arbete genom att allt du behöver i din affärsprocess hämtas eller skickas till Fortnox.

Följande viktiga delar finns. "" Kundregister "" Artikelregister "" Avtalshantering "" Fakturering

Läs mer på Project Office Systems Scandinavia AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.