Smart koppling: QBIS Business Systems

QBIS Business Systems icon

QBIS Business Systems

4.0(4 st)
51-100 företag använder

Tidrapportering och projekthantering i ett verktyg

QBIS hjälper er att effektivisera hela verksamheten. Med tidrapportering, projekthantering, utlägg, resultatuppföljning, lön- & faktureringsunderlag i ett molnbaserat system kan flera administrativa processer automatiseras. Testa QBIS kostnadsfritt!

Planera tid och projekt med ett system som stödjer hantering, uppföljning och ger underlag för lön och fakturering. QBIS ger koll på vart tiden tar vägen och ökar chanserna att leverera framgångsrika projekt. Även om ni sitter i olika delar av världen kan ni mäta och följa upp hela koncernens tid.

Gör jobbet enklare

  • Tidrapportering från alla enheter

  • Projekthantering med planering och uppföljning i realtid samt av slutresultat

  • Lön- och faktureringsunderlag

  • Schemalagda rapporter för tidsåtgång direkt i din mail

  • Utlägg för digital registrering av kvitton, milersättning och traktamenten

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Integrationen mellan QBIS och Fortnox gör att processerna för både lönehantering och fakturering kan automatiseras. Med ett par enkla knapptryck exporteras det rapporterade underlaget från QBIS och importeras till Fortnox för vidarebearbetning.

  • Fakturaunderlag direkt via API som förs över till ekonomisystemet, färdigt att skickas

  • Fakturaspecifikation från QBIS till Fortnox

  • Styr vilka bokföringskonton och kostnadsställen som ska användas redan i försystemet

  • Import av leverantörsfakturor från Fortnox till projektet i QBIS

  • Exportera löneunderlag för import till Fortnox Lön

Läs mer på QLogic AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.