Smart koppling: Rillion One

Rillion One icon

Rillion One

4.4(32 st)
2001-3000 företag använder

Rillion One Fakturahantering

Vill du automatisera hanteringen av leverantörsfakturorna? Rillion har 25 års erfarenhet av att förenkla och automatisera fakturahanteringen hos våra kunder. Vi vet vad som behövs för att det ska blir riktigt roligt att jobba – även med fakturor!

Detta ingår med Rillion One:

  • Automatisk skanning & tolkning av leverantörsfakturor - oavsett om de anländer som pappers-, PDF- eller e-faktura

  • Automatiserade attestflöden, systemet skickar ut fakturorna enligt förinställda flödesregler, påminnelser går ut vid behov

  • Digital attest av fakturor på dator eller direkt i mobilen

  • Alla fakturor är sökbara, oavsett status. Hitta historiska eller nyinkomna fakturor med ett enda klick

  • Automatisk kontering med AI-stöd

  • Kostnadsfri support

  • Fritt antal användare

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Rillion One hämtar leverantörsregister, kontoplan, kostnadsställen, projekt, valutor och andra dimensioner från Fortnox. D.v.s alla register som behövs för att bokföra en faktura.

Innan fakturan skickas ut för attest i Rillion blir den preliminärregistrerad i Fortnox. Först när den är attesterad och godkänd blir den definitivregistrerad och klar för betalning.

All fakturadata inklusive fakturabilden förs över till Fortnox. Betalningsinformation förs från Fortnox till Rillion One, där fakturan förblir sökbar för framtida kontroller eller revision.

Läs mer på Rillion One AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.