Smart koppling: Better Truckin'

Better Truckin' icon

Better Truckin'

0.0(0 st)
0-25 företag använder

En digital process för lönsam transporthantering

Vi förvandlar komplexa processer till smidiga och lönsamma lösningar. Med vår digitala plattform får du som åkeri eller speditör ökad insyn, bättre kommunikationsvägar och effektivare administration från order till faktura.

Better Truckin' är en molnbaserad transporthanteringstjänst (TMS) för speditörer och åkerier. Vi hjälper er hela vägen från orderhantering och planering till utförande och fakturering. Utöver lösningar för administrativ personal som transportledare, säljare och verksamhetsledare har vi även en användarvänlig och komplett förarapp.

Vi gör transportprocessen effektiv och digital för alla sorters användare!

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Better Truckin' med Fortnoxintegration skapar en smidig koppling där du kan skapa fakturor direkt i Fortnox via Better Truckin'. Utöver fakturahantering så synkas även ert kund- och artikelregister mellan tjänsterna för en sömlös upplevelse när ni jobbar i Better Truckin'.

Några av funktionerna som ni får med integrationen i Better Truckin':

  • Fakturastatus direkt i era ordrar och uppdrag

  • Skapa order och/eller uppdragsfakturor

  • Skapa kunder och synka med Fortnox kundregister

  • Skapa artiklar och synka med Fortnox artikelregister

Läs mer på Rumblestrip AB's hemsida

Better Truckin' hjälper dig:

  • Frigöra tid
  • Stärka relationer
  • Optimera transporter
  • Undvika onödiga misstag

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.