HR & Personal

Smart koppling: Hibob

Hibob icon

Hibob

Hibob main image

Den här integrationen synkroniserar de anställdas löneuppgifter och frånvaroregistreringar helt med automatik från Hibob till Fortnox så att du slipper hantera detta manuellt.

Om Hibob

HR-systemet Hibob sätter din personal i första rummet. Tidsloggning, onboarding, personalutvärdering, kulturbyggande och automatiserade HR-flöden tillsammans med en personlig touch har gjort Hibob till ett populärt HR-system.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Vår integration synkroniserar följande data från Hibob till Fortnox.

  • Personaluppgifter

  • Frånvaroregistrering

Adress-, kontakt- och löneuppgifter för en anställd hämtas från Hibob i samband med att uppgifterna ändras och uppdaterar uppgifterna i personalregistret i Fortnox med automatik. Om personen inte finns i Fortnox Lön så skapar vår integration automatiskt denne person där.

Frånvaroregistreringen görs genom att frånvarokoder hämtas från HiBob (exempelvis sjuk, vab) och registreras på rätt person och dag i Fortnox lön.

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar