Smart koppling: Hibob

Hibob icon

Hibob

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Hibob

Den här integrationen synkroniserar de anställdas löneuppgifter och frånvaroregistreringar helt med automatik från Hibob till Fortnox så att du slipper hantera detta manuellt.

HR-systemet Hibob sätter din personal i första rummet. Tidsloggning, onboarding, personalutvärdering, kulturbyggande och automatiserade HR-flöden tillsammans med en personlig touch har gjort Hibob till ett populärt HR-system.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Vår integration synkroniserar följande data från Hibob till Fortnox.

  • Personaluppgifter

  • Frånvaroregistrering

Adress-, kontakt- och löneuppgifter för en anställd hämtas från Hibob i samband med att uppgifterna ändras och uppdaterar uppgifterna i personalregistret i Fortnox med automatik. Om personen inte finns i Fortnox Lön så skapar vår integration automatiskt denne person där.

Frånvaroregistreringen görs genom att frånvarokoder hämtas från HiBob (exempelvis sjuk, vab) och registreras på rätt person och dag i Fortnox lön.

Läs mer på Standout AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.