Smart koppling: Summa faktura

Summa faktura icon

Summa faktura

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Summa Kalkylsystem fakturaintegration

Integration av fakturor mellan Summa Kalkylsystem och Fortnox. Överför enkelt fakturorna till Fortnox där du sedan skickar dem till kund och bokför.

När du använder integrationen tillsamman med Summa jobbar du som vanligt fram till att fakturan är skapad. När du sedan byter status från "levererad" till status "faktura" sätts normalt ditt fakturanummer. Men när du använder integrationen till fortnox får du alltid fakturanumret från Fortnox. I Summa kan du ange om du vill skapa fakturan i samband med att du sätter statusen till "faktura" eller om du vill skicka över flera fakturor på samma gång med funktionen för fakturaexport.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Summas integration hantera fakturor, kunder, kostnadsställen och projekt.

  • Kunder: Kunderna skapas eller uppdateras varje gång en faktura överförs till Fortnox.

  • Fakturor: Dessa skapas som vanlig i Summa och konteras. Alla konton som du använder i Summa måste finnas i Fortnox.

  • Kostnadsställen: Använder du kostnadsställen skapas dessa automatiskt när du för över en faktura till Fortnox.

  • Projekt: Använder du projektredovisning kan du skapa och uppdatera dessa från Summa. Du kopplar en order till ett projekt i Fortnox. Detta kommer då med vid överföringen av fakturan till Fortnox.

Läs mer på Summa Kalkylsystem AB's hemsida

Fakturaintegration från Summa Kalkylsystem AB

  • Fakturan skapas automatisk från Summa komplett med kontering och kostnadsställen.
  • Kunderna i Fortnox skapas och uppdateras automatiskt vid överföring av fakturor.
  • Du kan automatiskt knyta fakturor från Summa till projektredovisning i Fortnox.

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.