Smart koppling: Svea betallösningar e-handel

Svea betallösningar e-handel icon

Svea betallösningar e-handel

5.0(3 st)
101-200 företag använder

Integration av betallösningar för e-handel

Överför information direkt in i Fortnox genom att hämta försäljnings- och/eller betalinformation från Svea Banks API:er.

Integrationen går att använda i olika konfigurationer:

  • Automatisk avprickning av betalningar

  • Fakturor skapas från utbetalningsinfomation

  • Dagliga försäljnings- och betalverifikat

Vid automatisk avprickning av betalningar (dvs när fakturor redan finns i Fortnox och skapas av annat system) finns även en funktion för automatisk leveransmarkering av ordrar.

Avgifter bokförs automatiskt i alla konfigurationer.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Den automatiska bokföringen bokför fram till dess att en utbetalning görs från Svea Bank. Utbetalningen bokas mot ett "på-väg" konto på det datum som betalningen skickades.

När ni stämmer av banken behöver ni bara boka inkomna belopp från "på-väg" kontot till bankkontot, vilket med fördel kan automatiseras med bankkoppling och en bokföringsregel. Med denna metod är det enkelt att hitta eventuella avvikelser och integrationen undviker att boka mot ett konto som den inte har några uppgifter om.

Eventuella misslyckade matchningar eller andra avvikelser bokförs mot ett separat OBS-konto.

Läs mer på Svea Bank AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.