Smart koppling: SDF Servicesystem

SDF Servicesystem icon

SDF Servicesystem

3.5(2 st)
101-200 företag använder

SDF Servicesystem

Ett branschanpassat arbetsordersystem för service- och installationsbranschen. Vi hjälper dig effektivisera den administrativa tiden samt att få total överblick och kontroll över det dagliga arbetet.

Skapa arbetsorder på kontoret eller direkt i mobilen under rätt kund och anläggning. Kundens uppgifter och avtalade priser blir då rätt från början. Artiklarna läggs till manuellt eller via EDI. Fördelen med EDI är att inget material glöms bort och det blir alltid rätt pris. Tiden som registreras på ett jobb genererar automatiskt en tidrapport som kan exporteras till ett löneprogram.

Koppla bilder, protokoll och checklistor till arbetsordrar. Dessa kan knytas till projekt och du får en bra översikt och uppföljning. Även kalkyler och offerter kan göras.

All historik samlat på ett ställe.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

När ett fakturaunderlag är färdigt för fakturering görs export till Fortnox. All information så som kunduppgifter, faktureringsuppgifter, artiklar, konto, tid, resultatenhet, projekt mm uppdateras då på rätt kundnummer i Fortnox.

I samma ögonblick som exporten görs sker en import av fakturadatum samt fakturanummer på artikelraderna från Fortnox till SDF, vilket gör det lätt att söka även på fakturanummer i SDF.

Det är mycket enkelt att använda sig av delfaktura funktionen och ROT kan fördelas. Du bestämmer redan i SDF hur fakturan skall skickas, betalningsvillkor mm. Inget dubbelarbete.

Läs mer på Svensk Dataförvaltning AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.