Smart koppling: Symbrio

Symbrio icon

Symbrio

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Symbrio Inköp och Fakturahantering

Symbrio är den ultimata lösningen designad för att effektivisera dina processer samt revolutionera hur du hanterar inköp och öka produktiviteten.

Med intuitiva funktioner och sömlös automatisering förenklar Symbrio inköpsprocesserna och ger företag möjlighet att ha kontroll på sina flöden. Addera Symbrio Faktura workflow och låt Symbrio hantera och optimera fakturaprocessen på ett smidigt sätt. Vi hanterar alla dina fakturor oavsett om de kommer in via EDI, skanningpartner eller registreras manuellt vilket ger en heltäckande lösning för din verksamhet. Fakturor från dina grossister matchas mot dina avtalspriser för att säkerställa att du fakturernas korrekt.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Symbrio levererar en sömlös lösning mot Fortnox.

När fakturan skickas ut för attest i Symbrio blir den preliminärregistrerad i Fortnox. När den är slutattesterad i Symbrio blir den definitivbokad och klar för betalning i Fortnox. All fakturadata inklusive fakturabilder i olika format och bilagor förs över till Fortnox.

Läs mer på Symbrio AB's hemsida

Öka kontrollen över era inköp och fakturor med hjälp av följande funktioner:

  • Matchning mot avtalspris
  • Automatiserade attestflöden
  • Automatiskt matchning mellan inköp och faktura
  • Förkontering på artikelnivån
  • Inköp och attest av fakturor direkt i mobilen

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.