HR & Personal

Smart koppling: Sysarb för lönebildning

Sysarb för lönebildning icon

Sysarb för lönebildning

Sysarb för lönebildning main image

Lön bör baseras på medarbetares mål och prestationsbedömning. En korrekt lönesättning bör leda till en prickfri lönekartläggning. Så är inte alltid fallet men Sysarb finns här för att lösa det!

Om Sysarb för lönebildning

Med några få knapptryck så kommer ni få tillgång till:

  • Marknadsanalyser av som kan jämföras med era löner

  • Lönekartläggning som säkrar att ni följer lagkravet

  • Chefsportal för lönesättning, prestationsbedömning och medarbetarsamtal

Allt detta för att skapa en tydligare bild av löneläget i er organisation.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Allt ni behöver göra är att säkerställa att Fortnox Lön är uppdaterat med de senaste uppgifterna. Resten sköts per automatik inne i Sysarb!

Ingår i alla paket

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i alla våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar