Lager

Smart koppling: tracezilla

tracezilla icon

tracezilla

tracezilla main image

tracezilla gör det enkelt att driva ett modernt och professionellt livsmedelsföretag. tracezilla automatiserar kärnprocesser och dokumentation, så att du sparar tid och minskar risken för fel.

About tracezilla

tracezilla sköter inköp, produktion, försäljning, fakturering, lagerhållning, logistik, planering, kvalitet och ekonomi i livsmedelssammanhang.

Detta får du med tracezilla:

 • Automatisk digital spårbarhet

 • Orderhantering med automatiska prislistor

 • Lagerhantering på varuparti/batch/datum

 • Tillverkning baserat på recept

 • Automatisk beräkning av punktskatt

 • Dokumentation av certifierad ekologisk produktion och handel

 • Beräkning av exakta kostnadspriser och lagervärde

 • Registrering av egenkontroll och kritiska styrpunkter (CCP)

 • Planering via prognoser

Och mycket mer.

This is how the connection with Fortnox works

Med tracezilla kan du hantera order, lager och ekonomi och ha en sömlös integration med Fortnox som redovisningssystem.

Integrationen mellan tracezilla och Fortnox

 • synkroniserar automatiskt masterdata (kunder, leverantörer och produkter)

 • överför automatiskt fakturor från tracezilla till Fortnox och bokför på aktuellt försäljningskonto.

 • gör det möjligt att reglera lagervärden i Fortnox baserat på lagervärden i tracezilla

 • gör det möjligt att överföra utgifter från Fortnox till tracezilla och matcha med ordrar i tracezilla

Vad är integrationer?

Kraften av två system – som jobbar som ett

Att integrera ett externt system till ditt ekonomisystem ger ett sömlöst flöde. Hur? Jo, systemen skickar information – till exempel bokföringsunderlag och faktureringsunderlag – mellan varandra så att du slipper dubbelregistrering. Du sparar tid och minimerar risken för fel.

Kom igång med något av våra programpaket – då kan du koppla externa system till Fortnox och underlätta ditt företagande.