Smart koppling: tracezilla

tracezilla icon

tracezilla

5.0(3 st)
0-25 företag använder

Affärssystem designat för livsmedelsföretag

tracezilla gör det enkelt att driva ett modernt och professionellt livsmedelsföretag. tracezilla automatiserar kärnprocesser och dokumentation, så att du sparar tid och minskar risken för fel.

tracezilla sköter inköp, produktion, försäljning, fakturering, lagerhållning, logistik, planering, kvalitet och ekonomi i livsmedelssammanhang.

tracezilla automatiserar arbetsflöden och dokumentation. Du får

 • Automatisk digital spårbarhet

 • Orderhantering med prislistor

 • Lagerhantering på batch/datum

 • Tillverkning baserat på recept

 • Automatisk beräkning av punktskatt

 • Dokumentation av certifierad ekologisk produktion och handel

 • Exakta kostnadspriser och lagervärde

 • Kvalitetsstyrning och egenkontrol

 • Planering via prognoser

 • B2B f¨örsäljningsportal

Och mycket mer.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Med tracezilla kan du hantera order, produktion, lager och ekonomi och ha en sömlös integration med Fortnox som redovisningssystem.

Integrationen mellan tracezilla och Fortnox

 • synkroniserar automatiskt masterdata (kunder, leverantörer och produkter)

 • överför automatiskt fakturor från tracezilla till Fortnox och bokför på aktuellt försäljningskonto.

 • gör det möjligt att reglera lagervärden i Fortnox baserat på lagervärden i tracezilla

 • gör det möjligt att överföra utgifter från Fortnox till tracezilla och matcha med ordrar i tracezilla

Läs mer på tracezilla ApS's hemsida

tracezilla är utvecklat för livsmedelsföretag och har många specialiserade funktioner

 • Automatisk digital spårbarhet
 • Lagerhantering på batch/datum
 • Tillverkning med spårbarhet baserat på recept
 • Exakta kostnadspriser och lagervärde
 • Kvalitetsstyrning och egenkontrol

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.