Lager

Smart koppling: tracezilla

tracezilla icon

tracezilla

tracezilla main image

tracezilla gör det enkelt att driva ett modernt och professionellt livsmedelsföretag. tracezilla automatiserar kärnprocesser och dokumentation, så att du sparar tid och minskar risken för fel.

Om tracezilla

tracezilla sköter inköp, produktion, försäljning, fakturering, lagerhållning, logistik, planering, kvalitet och ekonomi i livsmedelssammanhang.

Detta får du med tracezilla:

 • Automatisk digital spårbarhet

 • Orderhantering med automatiska prislistor

 • Lagerhantering på varuparti/batch/datum

 • Tillverkning baserat på recept

 • Automatisk beräkning av punktskatt

 • Dokumentation av certifierad ekologisk produktion och handel

 • Beräkning av exakta kostnadspriser och lagervärde

 • Registrering av egenkontroll och kritiska styrpunkter (CCP)

 • Planering via prognoser

Och mycket mer.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Med tracezilla kan du hantera order, lager och ekonomi och ha en sömlös integration med Fortnox som redovisningssystem.

Integrationen mellan tracezilla och Fortnox

 • synkroniserar automatiskt masterdata (kunder, leverantörer och produkter)

 • överför automatiskt fakturor från tracezilla till Fortnox och bokför på aktuellt försäljningskonto.

 • gör det möjligt att reglera lagervärden i Fortnox baserat på lagervärden i tracezilla

 • gör det möjligt att överföra utgifter från Fortnox till tracezilla och matcha med ordrar i tracezilla

Ingår i alla paket

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i alla våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar