Smart koppling: Kassanova Affärssystem

Kassanova Affärssystem icon

Kassanova Affärssystem

5.0(1 st)
26-50 företag använder

Kassanova Affärsystem

Spara tid och minimera risken för fel genom att föra över bokföringsunderlag från Kassanova till Fortnox.

Integrationen mellan Kassanova Affärssystem och Fortnox förenklar överföring av bokföringsunderlagen till bokföringsprogrammet. Integrationen mellan Kassanova Affärssystem och Fortnox ger en säkrare överföring av bokföringsunderlag där manuell hantering minimeras. Integrationen är en smidig lösning som sparar tid och skapar en bättre hantering av bokföringsunderlagen.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Spara tid genom att föra över bokföringsunderlag från Kassanova direkt till Fortnox. Följande underlag kan överföras:

  • Kassajournal

  • Kundfakturajournal

  • Kundinbetalningsjournal

  • Leverantörsfakturajournal

  • Leverantörsutbetalningsjournal

Läs mer på Transiro Retail AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.