E-handel

Smart koppling: Shopify by Uniwin

Shopify by Uniwin icon

Shopify by Uniwin

Shopify by Uniwin main image

Shopify Fortnox Integrationen synkar order, kontakter och produkter från Shopify till ditt Fortnox med automatisk bokföring.

About Shopify by Uniwin

Att använda Shopify innebär synkade:

  • Artikelregister

  • Kundregister

  • Order

This is how the connection with Fortnox works

När Shopify är installerad och ansluten med ditt Fortnox kan du aktivera automatisk synk av order, produkter och kundregister.

Om du har aktiverat fullständig synk så kommer allt som upprättas i Shopify skapas i Fortnox automatiskt.

Vad är integrationer?

Kraften av två system – som jobbar som ett

Att integrera ett externt system till ditt ekonomisystem ger ett sömlöst flöde. Hur? Jo, systemen skickar information – till exempel bokföringsunderlag och faktureringsunderlag – mellan varandra så att du slipper dubbelregistrering. Du sparar tid och minimerar risken för fel.

Kom igång med något av våra programpaket – då kan du koppla externa system till Fortnox och underlätta ditt företagande.