Smart koppling: Shopify by Uniwin

Shopify by Uniwin icon

Shopify by Uniwin

0 st

Enkel och prisvärd Shopify Fortnox Connector

Shopify Fortnox Integrationen synkar order, kontakter och produkter från Shopify till ditt Fortnox med automatisk bokföring.

Att använda Shopify innebär synkade:

  • Artikelregister

  • Kundregister

  • Order

Så fungerar kopplingen med Fortnox

När Shopify är installerad och ansluten med ditt Fortnox kan du aktivera automatisk synk av order, produkter och kundregister.

Om du har aktiverat fullständig synk så kommer allt som upprättas i Shopify skapas i Fortnox automatiskt.

Läs mer på Uniwin's hemsida
Har du frågor om Shopify by Uniwin?

Kontakta supporten för att få hjälp.

Behörigheter

För att olika funktioner i integrationen ska kunna fungera på ett visst sätt behöver integrationen åtkomst till ditt Fortnox-konto.

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar