CRM

Smart koppling: Efficy/webCRM - Fortnox Intg.

Efficy/webCRM - Fortnox Intg. icon

Efficy/webCRM - Fortnox Intg.

Efficy/webCRM - Fortnox Intg. main image

Arbeta med säljprocesserna på ett strukturerat och metodiskt sätt i webCRM. Skapa snygga mallar och avtal som kan signeras via bankID av kunden, när affären är klar skickas informationen vidare till Fortnox med rätt information redo att faktureras.

Om Efficy/webCRM - Fortnox Intg.

  • Ni undviker dubbelarbete eftersom kunder och order synkroniseras åt båda hållen (både från webCRM till Fortnox, men även från Fortnox till webCRM).

  • Artikelinformationen i webCRM uppdateras med automatik från Fortnox och ni får rätt artikel, pris och antal på fakturan.

  • Ni får möjlighet att se den kompletta faktureringshistoriken i webCRM nere på radnivå, för varje kund eller totalt som enkelt kan analyseras vidare efter behov.

  • Era kunder alltid är uppdaterade - både i webCRM och Fortnox - och inga uppgifter riskerar att gå förlorade.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

  • Integrationen innefattar att kundregister synkroniseras båda riktningar.

  • Artikelregister synkroniseras löpande automatiskt från Fortnox till webCRM, så att man kan skapa offerter/order i webCRM med samtliga artiklar från Fortnox.

  • Fakturor som görs i Fortnox synkroniseras till webCRM och vi hjälper er att hämta all historisk fakturering från Fortnox om ni önskar.

  • Från webCRM så synkroniseras ny order till Fortnox som ett fakturaunderlag. Därefter kan ni skicka ut fakturan för betalning från Fortnox.

Ingår i alla paket

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i alla våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar