Utbildning

Våra villkor

Alla utbildningar har ett begränsat antal platser och leds av en lärare. Våra utbildningar debiteras olika beroende på utbildning. Anmälan är bindande och vi utebliven närvaro debiteras med en avbokningsavgift.

Generella villkor

Du är medveten om och accepterar att Fortnox har rätt att ställa in ett utbildningstillfälle fram till 48 timmar innan utbildningsstart. Fortnox är inte ersättningsskyldig för dina uppkomna kostnader på grund av detta, såvida Fortnox inte agerat med grov vårdslöshet. I sådant fall utgår ersättning med 200 kronor. Fortnox har dock rätt att, utan ersättningsskyldighet, fram till den tidpunkten för när utbildningstillfället börjar, ställa in ett utbildningstillfälle om minimiantalet á 10 deltagare per tillfälle inte uppnås. Fortnox har också rätt att, utan ersättningsskyldighet, oavsett om utbildningstillfället har påbörjat eller dessförinnan, ställa in ett utbildningstillfälle vid event av force majeure, såsom exempelvis arbetskonflikt, krig, uppror eller upplopp, pandemi eller epidemi, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, lockout eller annan arbetskonflikt, jordbävning, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning eller vattenskada, allmän varuknapphet eller knapphet i fråga om transportmedel, lagstiftning eller myndighetsrestriktioner.

Personuppgiftsbehandling vid deltagande på utbildning och i undersökning

Vid anmälan till våra utbildningar behöver vi deltagarens kontaktuppgifter samt eventuella kostpreferenser, företags- och faktureringsuppgifter samt användaruppgifter. Efter utbildningen behandlas dessa uppgifter tillsammans med uppgifter om vilken utbildning du gått. Väljer du att delta i någon av våra undersökningar, i ett pilotprojekt eller intervjuer kommer vi behandla information om dig som kontaktuppgifter, företagsuppgifter och informationen som du ger oss i samband med undersökningen. Informationen kan lämnas i exempelvis enkäter och inspelat material. Feedback kan lämnas i samband med en undersökning av ett analysobjekt eller att du lämnar svar på frågor i Tjänsten.

Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att erbjuda och tillhandahålla utbildningar och genomföra undersökningar för att informera och marknadsföra vår verksamhet. Vi behandlar uppgifterna under den tid som du eller det företag du företräder har en affärsrelation med oss. Vill du invända mot vår behandling för marknadsföringsändamål kan du göra det när som helst och då upphör vår behandling i det avseendet.

Om utbildning ska genomföras utanför Fortnox egna lokaler kan namn, företagsnamn och eventuella kostpreferenser på deltagare komma att delas med extern konferensanläggning för att utbildning ska kunna genomföras.

För mer information om våra personuppgiftsbehandlingar, dina rättigheter etc., se vårt Integritetsmeddelande .

Inspelade utbildningar

Utbildningen är inte kopplad till någon avbokningsavgift. Utbildningen får inte spridas eller distribueras vidare. För att ta del av utbildningen krävs en unik anmälan.

Fortnoxkonsult

Observera att anmälan är bindande. Fram till och med 5 dagar innan utbildningstillfället kan du avboka eller omboka dig till ett annat tillfälle. Avbokning senare än 5 dagar innan utbildningstillfället debiteras 1100 kr. Vid avbokning eller ombokning av din utbildning, kontakta oss på utbildning@fortnox.se .

Klassrum

Observera att anmälan är bindande. Fram till och med 5 dagar innan utbildningstillfället kan du avboka eller omboka dig till ett annat tillfälle. Avbokning senare än 5 dagar innan utbildningstillfället debiteras med full avgift. Vid avbokning eller ombokning av din utbildning, kontakta oss på utbildning@fortnox.se .

Event

Observera att anmälan är bindande. Fram till och med 5 dagar innan utbildningstillfället kan du avboka eller omboka dig till ett annat tillfälle. Avbokning senare än 5 dagar innan utbildningstillfället debiteras med full avgift. Vid avbokning eller ombokning av din utbildning, kontakta oss på utbildning@fortnox.se .

Digitala klassrum

Observera att anmälan är bindande. Fram till och med 5 dagar innan utbildningstillfället kan du avboka eller omboka dig till ett annat tillfälle. Avbokning senare än 5 dagar innan utbildningstillfället debiteras med full avgift. Vid avbokning eller ombokning av din utbildning, kontakta oss på utbildning@fortnox.se .

Fortnox masterclass

Registration becomes automatically binding 14 calendar days before the opportunity. Cancellation later than 14 days before the opportunity will be charged with full fee. The registration can then be transferred to another participant, if so contact masterclass@fortnox.se . In case of illness, we will move the booking to another date if possible.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.