Bokföra Bankavgift

Den som använder banktjänster för lån, investeringar och betalningar hos en extern bank har externa utgifter för bankavgifter. Dessa bokförs som bankkostnader i kontogrupp 65, oftast under 6570 – Bankkostnader.

En banks huvudsakliga syfte är utlåning och inlåning, men de tillhandahåller även andra tjänster som kapitalförvaltningstjänster, betalningstjänster och mäklartjänster för finansiella instrument. För att utföra de här tjänsterna tar de ut bland annat förvaltningsavgifter, kontoavgifter och bankavgifter. Ett företag som använder den här typen av tjänster av en extern bank för exempelvis betalningar, investeringar och lån måste därför betala externa utgifter i form av bankavgifter. Det kan handla om transaktionsavgifter för betalningar, kontoavgifter för bankkonton och avgifter för kontoutdrag. Bankkontoavgifter faktureras normalt sätt årsvis i förskott, medan andra typer av bankavgifter faktureras i efterskott. En bankavgift dras ofta direkt från bankkontot, men företaget får vanligtvis en avisering om att bankavgifterna kommer att dras från bankkontot.

Utgifter för bankavgifter som gäller ej utförda tjänster ska bokföras som en tillgång till dess företaget har utnyttjat tjänsterna. När de är utnyttjade omför man tillgången av ej utförda tjänster till en kostnad i resultaträkningen . Utgifterna för bankavgifter klassificeras som övriga externa kostnader och ska därför bokföras som bankkostnader i kontogrupp 65, under 6570 – Bankkostnader.

Exempel på bokföring av bankavgifter

Nedan följer ett exempel på hur man bokför bankavgifter. Låt oss säga att ett företag har fått ett meddelande från en bank om att det kommer att dras bankavgifter om 5 000 kronor från bankkontot i januari 2023. Bankavgifterna avser år 2023. Då skulle bankavgifterna bokföras enligt nedan:

KontoDebetKredit
1930 – Bankkonto5 000 kr
6570 – Bankkostnader5 000 kr

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.