Vad är Resultaträkning?

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.

Resultaträkningen utgör en viktig del i bokslutet

Resultaträkningen är en viktig del av de finansiella rapporter som ett företag gör och är tillsammans med balansräkningen delar av årsredovisningen som ett företag är skyldig att upprätta.

Vad innehåller en resultaträkning?

Det finns ingen exakt mall på hur en resultaträkning ska vara uppställd och den kan variera mellan olika företag. Resultaträkningen är nedbruten i ett antal olika delar och innehåller vanligtvis följande poster:

  • Intäkter

  • Kostnader

  • Rörelseresultat

  • Resultat efter finansiella poster

  • Skatt

  • Årets resultat

Hur bokförs resultatkonton?

Resultaträkningens intäkter och kostnader ska bokföras på resultatkonton med kontoklass 3 till 8. Intäkter bokförs med kontoklass 3 i kredit medan kostnader bokförs med kontoklass 4 till 8 i debet.

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.