Bokföra Direktpension

Vid bokföring av direktpension kan konto 2230 Avsättning för övriga pensioner och liknande förpliktelser, 1380 Andra långfristiga fordringar och 7420 Förändring av pensionsskuld användas.

Det finns många alternativ för pensionssparande i ett aktiebolag . Vid en traditionell pensionsförsäkring flyttas pengarna till ett försäkringsbolag som i sin tur placerar dem i olika fonder . För detta betalar företaget förutom fondernas förvaltningsavgifter även årliga avgifter, provisioner till försäkringsbolaget samt en årlig avkastningsskatt. Direktpension är som en tjänstepension för egenföretagare. Istället för att flytta pengarna bort från företaget till ett försäkringsbolag kan bolaget öppna ett direktpensionskonto och bygga upp ett kapital från beskattad vinst. Pengarna kan placeras i valfria fonder. Ingen kapitalförsäkring behöver alltså blandas in, men sparandet kan ske med en kapitalförsäkring.

En direktpensionsutfästelse tryggar pengarna från en eventuell konkurs . Det är detta som skiljer direktpension från att bara spara pengarna på ett konto. I ett aktiebolag med en ägare som till exempel arbetar som konsult och säljer sin egen tid är risken förhållandevis liten för konkurs och därför behöver pengarna inte skyddas med en utfästelse. Pensionsutfästelsen för direktpension behöver inte uppfylla samma villkor som vid en pensionsförsäkring. Detta innebär att direktpension till exempel kan betalas ut som ett engångsbelopp och att personen inte behöver ha fyllt 55 år. Vid pensionering kan beloppet som finns på direktpensionskontot betalas ut som utdelning, lön eller pension.

Direktpension kan endast utnyttjas av företagare med aktiebolag. Pensionen kan nämligen bara ges till anställda. En näringsidkare med enskild firma är inte anställd i sitt eget företag och kan därför inte välja direktpension.

Exempel på bokföring av direktpension

Ett aktiebolag gör en inbetalning på 100 000 kronor till ett direktpensionskonto. Betalningen bokförs som en minskning av företagets bankonto, samtidigt som en ny tillgång tas upp på konto 1380 Andra långfristiga fordringar. Tillgången tillhör ju fortfarande företaget – även om beloppet sitter på ett fondkonto och avser en avsättning för en framtida pension. Beloppet som betalas ut bokförs som en pensionskostnad på konto 7420 Förändring av pensionsskuld och som en skuld för direktpensionslöften på konto 2230 Avsättningar för övriga pensioner och liknande förpliktelser.

KontoDebetKredit
1930 – Bankkonto100 000 kr
2230 – Avsättning för övriga pensioner och liknande förpliktelser100 000 kr
1380 – Andra långfristiga fordringar100 000 kr
7420 – Förändring av pensionsskuld100 000 kr

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.