Vad är Konkurs?

Konkurs innebär när ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.

Vad innebär en konkurs?

Om en person eller ett företag som inte kan betala sina skulder och inte kan göra det under en längre tid kan personen eller företaget försättas i konkurs. En konkurs innebär att tillgångarna tas om hand och används för att betala av skulder. Den som har skulder kallas för gäldenär medan den som har en fordran kallas för borgenär .

Ansöka om konkurs

Både gäldenären och borgenären kan ansöka om konkurs. Tingsrätten beslutar om konkurs och tillsätter en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren tar hand om gäldenärens tillgångar och skulder och ser till att sälja gäledenärens egendom. Kronofogden är tillsynsmyndighet i konkurser.

Vilket ansvar har bolagsägarna vid en konkurs?

Betalningsansvaret vid en konkurs beror på vilken företagsform företaget har. I ett aktiebolag är ägarna inte betalningsanvariga medan i en enskild firma , handelsbolag och kommanditbolag är ägarna personligt ansvariga för företagets skulder.