Bokföra Inköp av bil

Vid inköp av bil bokförs inköpsbeloppet på konto 1240, Bilar och andra transportmedel.

Om ett företag köper in personbilar eller mindre lastbilar med en maxvikt på 3500 kilo tar man vanligtvis inte ut någon moms. I vissa branscher finns det dock undantag, bland annat bilhandel, taxibilar, körkortsutbildning, biluthyrning och begravningsföretag. Alla utgifter som kopplas till inköpet av bil bokförs på tillgångskonto 1240, Bilar och andra transportmedel i balansräkningen. Utöver själva kostnaden för bilen räknar man även med exempelvis tullkostnader, registreringsavgifter, moms och alkolås. Om företaget senare ska sälja bilen ska det ursprungliga anskaffningsvärdet krediteras bort från kontot. Alla löpande utgifter som har med företagets köpta eller leasade bilar att göra ska bokföras under kontogrupp 56 där det finns flera typer av konton för olika typer av avgifter. Om man är delägare i ett handelsbolag, en enskild firma eller ett kommanditbolag tar man upp bilförmånen som en skattepliktig intäkt i inkomstdeklarationen eller bokföringen.

Exempel på bokföring av inköp av bil

Nedan följer ett exempel på ett företag som gör ett inköp av en bil. I exemplet antas det att ingen moms dras då företaget inte är verksam i en bransch som är undantagen från regeln om förbud att lyfta moms vid inköp av bil. Momsen räknas därför in som en del av bilens anskaffningsvärde. Bilens kostnader uppgår till 700 000 kronor inklusive moms på 140 000 kronor. Konto 1240 debiteras för kostnaden för bilen och pengarna betalas ut från företagets bankkonto.

KontoDebetKredit
1930 – Bankkonto700 000 kr
1240 – Bilar och andra transportmedel700 000 kr

Värdet på tillgången skrivs sedan av under åren genom så kallade avskrivningar. Se här för hur du bokför avskrivningar på en bil.

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.