Bokföra Avskrivning bil

Avskrivningar på en bil inom ett företag bokförs genom att debitera konto 7834 samt kreditera konto 1249. Vi förklarar mer och ger exempel.

Många företag köper in bilar som används inom verksamheten. De räknas som inventarier och ska bokföras som tillgångar om de är värda mer än ett halvt prisbasbelopp , har en livslängd på över tre år och har en begränsad nyttjandeperiod. Uppfyller inventarien inte dessa kriterier räknas den som en förbrukningsinventarie och hela utgiften för inventarien ska då bokföras som kostnad under anskaffningsåret.

En bil minskar i värde över tiden och inte vara lika mycket värd om exempelvis fem år. Denna värdeminskning bokförs genom löpande avskrivningar , vilket gör att även värdet på tillgången minskar i bokföringen. Avskrivningen görs för att du hela tiden ska ha ett aktuellt bokfört värde på bilen och sker vanligtvis över en period på fem år. Det vanligaste avskrivningssättet kallas avskrivning enligt plan eller linjär avskrivning, vilket betyder att tillgången avskrivs med samma belopp varje år under nyttjandeperioden – alltså tiden som man förväntas använda tillgången i företaget. För att räkna ut hur stort belopp man ska skriva av varje år, dividerar man bilens anskaffningsvärde med den beräknade nyttjandeperioden. Skulle bilen ha ett restvärde efter nyttjandeperiodens slut räknar man med detta i beräkningen av det avskrivningsbara beloppet, vilket blir anskaffningsvärdet minus restvärdet.

Exempel på bokföring av avskrivning bil

Låt oss säga att ett företag köper in en bil för 600 000 kronor. De räknar med att nyttja bilen i tio år, så det årliga avskrivningsbeloppet som dras av från tillgången kommer att ligga på 60 000 kronor (600 000 kronor/10 år). De använder sig av linjär avskrivning och de årliga avskrivningarna kommer därför att vara lika stora under hela nyttjandeperioden.

Hela bilens värde på 600 000 kr är sedan tidigare bokfört som en tillgång på konto 1250 Bilar och andra transportmedel. Den årliga avskrivningen bokförs så här:

KontoDebetKredit
1249 – Ackumulerade avskrivningar på bil60 000 kr
7834 – Avskrivningar på bilar och andra transportmedel60 000 kr

Beräknas bilen ha ett betydande restvärde efter nyttjandeperioden kommer det att finnas kvar en tillgång i bokföringen som inte kostnadsförs ytterligare eller skrivs av. 

Säg att bilens restvärde bedöms vara 100 000 kronor efter nyttjandeperioden på tio år. Det avskrivningsbara beloppet kommer då att ligga på 600 000 kronor minus 100 000 kronor, alltså 500 000 kronor. Den årliga avskrivningen blir i detta fall 50 000 kronor (500 000 kronor/10 år). Efter nyttjandeperioden finns det alltså kvar en tillgång värd 100 000 kronor som inte ska skrivas av.

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.