Bokföra Löneutbetalning

Vid bokföring av lön till anställda kan följande konton användas: 7010 Lön kollektivanställda, 7210 Lön tjänstemän eller 7220 Lön företagsledare samt 2710 Personalskatt, 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter och 7510 Arbetsgivaravgifter.

Lön är en ersättning för arbete som en anställd får från en arbetsgivare . Storleken på lönen förhandlas fram mellan den anställde och arbetsgivaren, men även lagstiftning och kollektivavtal styr lönenivån. Lön betalas normalt ut till arbetstagaren en gång i månaden. Bruttolön är ersättningen före avdrag för skatt, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, och nettolön är det belopp arbetstagaren får in på sitt bankkonto.

Ett aktiebolag som ska betala ut lön till en anställd räknar först ut hur stor lönen är och överför sedan nettolönen till den anställdes konto. I samband med överföringen bokförs löneutbetalningen och en skuld till Skatteverket för skatter och sociala avgifter. Även andra transaktioner som till exempel fackföreningsavgifter, måltidskuponger och upplupen semesterersättning kan tillkomma till bokföringen. När överföring görs till Skatteverket bokförs skulderna bort igen.

När en enskild näringsidkare tar ut lön från egen firma talar man om eget uttag .

Hur bokföra löneutbetalning – exempel

I vårt exempel har en tjänsteman 20 000 kr i bruttolön . Arbetsgivaravgiften är 31,42 procent av bruttolönen och i vårt exempel ska den anställde betala 5 000 kr i skatt. Vilken procentsats som gäller för skatten beror på vilken kommun den anställde bor i. På Skatteverkets webbsida finns skattetabeller att utgå ifrån. Så här kan konteringen se ut vid löneutbetalningstillfället:

KontoDebetKredit
1930 – Bankkonto 15 000 kr
7210 – Löner till tjänstemän20 000 kr
2710 – Personalskatt5 000 kr
7510 - Arbetsgivaravgifter 6 284 kr
2731 - Avräkning lagstadgade sociala avgifter6 284 kr

Efter utbetalad lön ska en arbetsgivardeklaration lämnas till Skatteverket och arbetsgivaravgiften och skatten betalas. Först omförs skulden för skatt och arbetsgivaravgift till skattekontot, konto 1630 för aktiebolag och konto 2012 för enskild firma. Företaget i vårt exempel är ett aktiebolag.

KontoDebetKredit
1630 – Skattekonto11 284 kr
2710 – Personalskatt5 000 kr
2731 – Avräkning lagstadgade sociala avgifter6 284 kr

När företaget betalar in skulden till Skatteverket ser konteringen ut så här:

KontoDebetKredit
1630 – Skattekonto11 284 kr
1930 – Företagskonto11 284 kr

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Automatisera din lönehantering

Med Fortnox Lön förenklas hela ditt lönearbete och hantering av anställda. Alltid uppdaterat med aktuella skattetabeller, lagar och regler. Och bokföringen? Ja, den får du med automatik.

Så här förenklar du din lönehantering

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.