Bokföra Reseersättning

Reseersättning för körda mil i samband med tjänsteresa bokförs normalt på konto 7331 Skattefri bilersättning och konto 7332 Skattepliktiga bilersättningar.

I samband med tjänsteresor uppstår ofta olika kostnader. Vissa företag tillhandahåller kreditkort som kan användas under tjänsteresor. Andra kostnader kan faktureras och en del kostnader betalas ut som en reseersättning, en skattefri kostnadsersättning. Mat och andra småutgifter ersätts genom traktamente .

Den som använder egen bil i samband med en tjänsteresa har rätt till milersättning. Milersättningen är skattefri upp till Skatteverkets schablonbelopp som från 2023-01-01 är 25 kronor per mil. Om den utbetalda milersättningen är högre än schablonbeloppet är den del som överstiger schablonbeloppet skattepliktig. För resor med förmånsbil är schablonbeloppet 12 kronor per mil och för förmånsbilar som drivs helt av el är beloppet 9,50 kronor per mil. Var noga med att föra en körjournal där resans syfte, datum, bilens mätarställning och antal mil dokumenteras.

Exempel på bokföring av reseersättning

Här ska vi ge ett exempel på hur bokföring av en milersättning kan se ut. En företagare eller anställd har varit på en tjänsteresa och kört 30 mil med en privat bil. För att räkna ut milersättningen multipliceras antal mil med beloppet för milersättningen. I detta fall utgår milersättningen med Skatteverkets fastställda schablonbelopp, alltså 30 mil x 25 kronor = 750 kronor. Bokföringen kan då se ut så här:

KontoDebetKredit
7331 – Skattefri bilersättning750 kr
1930 – Bankkonto750 kr

Väljer företaget att betala ut en milersättning som är högre än Skatteverkets schablonbelopp blir delen som överstiger 25 kronor skattepliktig. Säg att vi har samma förutsättningar som i exemplet ovan men ersättningen som betalas ut är 30 kronor istället för 25 kronor. Den totala milersättningen blir då 30 mil x 30 kronor = 900 kronor. 750 kronor är skattefritt och resterande 150 kronor är skattepliktiga. Bokföringen kan då se ut så här:

KontoDebetKredit
7331 – Skattefri bilersättning750 kr
7332 – Skattepliktiga bilersättningar150 kr
1930 – Bankkonto900 kr

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.