Bokföra Traktamente

Aktiebolag kan bokföra traktamente på kontona 7321 Skattefria traktamenten Sverige, 7322 Skattepliktiga traktamenten Sverige, 7323 Skattefria traktamenten utland och 7324 Skattepliktiga traktamenten utland.

Traktamente är en ekonomisk ersättning för ökade kostnader i samband med tjänsteresor. Det ska kompensera för ökade privata levnadskostnader, till exempel mat, dryck och logi, som kan uppstå under resan. Det finns olika typer av traktamenten: skattefria och skattepliktiga inrikes- och utrikestraktamenten samt helt eller halvt traktamente och nattraktamente. Traktamenten är skattefria upp till ett schablonbelopp som fastställs av Skatteverket. Överskrids detta värde bokförs traktamentet som vanlig lön. Den del som överstiger schablonbeloppet kallas ofta för resetillägg. För att en anställd ska kunna få traktamente måste vissa faktorer vara uppfyllda. Bland annat måste resan inkludera minst en övernattning och tjänsteresans mål ligga minst 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen eller bostaden. Verifikation för traktamente är normalt en reseräkning där resans datum, plats och syfte finns preciserat. 

Enskilda firmor kan istället för att bokföra traktamenten göra avdrag i inkomstdeklarationen under avdrag för ökade levnadsomkostnader i NE-bilagan. Väljer den enskilde näringsidkaren att bokföra traktamenten kan kontona 5843 Traktamente Sverige skattefria, 5844 Traktamente Sverige skattepliktiga, 5845 Traktamente utomlands skattefria och 5846 Traktamente utomlands skattepliktiga användas.

I vår utförliga guide om traktamente hittar du mer information.

Exempel på bokföring av traktamenten

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Bokföra traktamente Sverige

Ett aktiebolag ska betala ut traktamente till en anställd som varit på tjänsteresa i Sverige. Beloppet som ska betalas ut är 240 kronor och är därför skattefritt. Vid löneutbetalningen ser själva bokföringen av traktamentet ut så här:

KontoDebetKredit
1930 – Bankkonto240 kr
7321 – Skattefria traktamenten Sverige240 kr

Observera att exemplet bara visar bokföringen av traktamentet. Vid en löneutbetalning tillkommer fler kostnader som inte är kopplade till det skattefria traktamentet, såsom sociala avgifter och personalskatt.

Är det ett skattepliktigt traktamente bokförs detta på konto 7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige.

Bokföra utlandstraktamente

För tjänsteresor utomlands varierar det skattefria schablonbeloppet beroende på vilket land tjänsteresan går till. Det högsta skattefria traktamentet som gäller för ett visst land kallas normalbelopp. För att bokföra skattefria utlandstraktamente används normalt konto 7323 Skattefria traktamenten utland. Så här kan en kontering se ut för ett aktiebolag som ska betala ut 1 000 kr i skattefritt utomlandstraktamente:

KontoDebetKredit
1930 – Bankkonto1 000 kr
7323 – Skattefria traktamenten utland1 000 kr

Om ett aktiebolag betalar ut traktamente till en anställd där beloppet är högre än schablonbeloppet så ska skatter och sociala avgifter betalas på den summa som överstiger schablonbeloppet.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.