Bokföra Serviceavgift

Föreningsavgifter inkluderar medlemsavgifter och serviceavgifter, och klassificeras normalt som övriga externa kostnader. De bokförs normalt i kontogrupp 69: 6981 Föreningsavgift, avdragsgill och 6982 Föreningsavgift, ej avdragsgill.

En förening kan vara antingen en ekonomisk förening eller en ideell förening . En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen, och en ideell förening har ett ideellt ändamål. Den arbetar alltså inte för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen eller för att driva affärsmässig verksamhet. Föreningar är juridiska personer.

Föreningsavgifter från föreningar och branschorganisationer är uppdelade i medlemsavgifter och serviceavgifter.

  • En medlemsavgift är en inte avdragsgill kostnad och moms får inte lyftas. Medlemsavgiften finns för att föreningen ska kunna finansiera sin verksamhet. 

  • Serviceavgifter är skattemässigt avdragsgilla och momsbelagda. Serviceavgiften betalas av medlemmen för att föreningen ska utföra en tjänst.

När ett företag får en faktura för en föreningsavgift är det därför viktigt att noga kontrollera om den innehåller både en medlemsavgift och en serviceavgift.

Exempel på bokföring av serviceavgift

I vårt exempel har ett bolag som bokför enligt fakturametoden fått en leverantörsfaktura som avser en föreningsavgift. Totalbeloppet på fakturan är 3 750 kronor. 1 250 kronor är medlemsavgift och 2 500 kronor (inklusive moms) är serviceavgift.

KontoDebetKredit
2440 – Leverantörsskuld 3 750 kr
6982 – Föreningsavgift, ej avdragsgill1 250 kr
6981 – Föreningsavgift, avdragsgill2 000 kr
2641 – Debiterad ingående moms 500 kr

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.