Vad är Ekonomisk förening?

Ekonomisk förening är en företagsform där t.ex. kunder, anställda eller leverantörer är delägare.

Hur fungerar en ekonomisk förening?

En ekonomisk förening är en företagsform där medlemmarna är delägare och kan dra en ekonomisk nytta av verksamheten, exempelvis som kund, anställd eller leverantör . Medlemmarnas ansvar är begränsad till det satsade kapitalet i föreningen.

Hur startar man en ekonomisk förening?

Den ekonomiska föreningen är ett alternativ om minst tre personer vill starta företag tillsammans. Tanken med en ekonomisk förening är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det kan till exempel vara en anställning, ett bättre pris eller sänkta kostnader.

Fördelar med en ekonomisk förening

Det finns flera fördelar med en ekonomisk förening. Följande är exempel på några fördelar som företagsformen har:

  • En medlem har ekonomisk nytta av verksamheten, exempelvis som kund, anställd eller leverantör.

  • En ekonomisk förening är öppen för alla som vill bli medlemmar.

  • Varje medlem har i regel en röst och är en demokratisk företagsform.

  • En ekonomisk förening får tillämpa brutet räkenskapsår.

Så gör du för att starta ekonomisk förening

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta ekonomisk förening som guidar dig steg för steg.