Bokföra Skattetillägg

Skattetillägg klassificeras vanligtvis som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 69 Övriga externa kostnader.

Alla som driver näringsverksamhet måste bokföra alla företagets affärshändelser. Det innebär att alla ekonomiska händelser som till exempel fakturor, inkomster och skatter löpande ska ordnas i ett bokföringssystem och att varje räkenskapsår ska avslutas med ett årsbokslut eller en årsredovisning. Företagets ägare är ansvarig för bokföringen, men kan ta hjälp av en redovisningsbyrå. Om bokföringen inte sköts korrekt kan det få konsekvenser som efterbeskattning, skönbeskattning och skattetillägg. 

Skattetillägg är en avgift som företag kan åläggas att betala om en oriktig uppgift lämnats i deklarationen. Skattetillägget är en viss procent av den inkomstskatt, moms eller arbetsgivaruppgift som undanhållits från Skatteverket. Det går att korrigera en felaktig uppgift och på så sätt undvika skattetillägg så länge Skatteverket inte fastställt deklarationen. Skattetillägg är inte avdragsgilla .

Exempel på bokföring av skattetillägg

Ett aktiebolag har fått ett skattetillägg på grund av felaktigheter i deklarationen. Skattetillägget är 2 000 kronor. Bokföringen kan då se ut så här:

KontoDebetKredit
1930 – Bankkonto2 000 kr
1630 – Skattekonto2 000 kr
2495 – Skuld till Skatteverket2 000 kr
6992 – Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla2 000 kr

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.