Bokföra Upplupna intäkter

Upplupna intäkter bokförs som kortfristiga fordringar i kontogrupp 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

En upplupen intäkt är en periodiseringspost i ett företags bokslut. I slutet av varje räkenskapsår ska periodiseringar göras i bokföringen för att utgifter och inkomster ska hamna på rätt år och ge en rättvisande bild av företagets resultat. 

En upplupen intäkt kan vara en inkomst från en levererad vara eller en utförd tjänst som företaget kommer att fakturera och få betalt för under nästkommande räkenskapsår . Affärshändelsen har alltså skett under det aktuella räkenskapsåret och tillhör det året även om den faktureras och betalas först under nästa år. Upplupna intäkter redovisas utan moms.

En upplupen intäkt kan också kallas för en interimsfordran.

Exempel på bokföring av upplupna intäkter

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Ett företag har sålt en vara för 12 500 kronor inklusive moms under ett år. Varan faktureras och betalas under påföljande år. Så här kan den upplupna intäkten redovisas:

KontoDebetKredit
1790 – Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter10 000 kr
3499 – Justering försäljning, ej moms10 000 kr

När det nya redovisningsåret har börjat bokas den upplupna intäkten om. Redovisningen kan då se ut så här:

KontoDebetKredit
1790 – Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter10 000 kr
3499 – Justering försäljning, ej moms10 000 kr

När fakturan väl skickas bokförs det som vanligt på ett försäljningskonto. Det är även i detta skede som den utgående momsen bokförs.

KontoDebetKredit
1510 – Kundfordringar 12 500 kr
3001 – Försäljning inom Sverige, 25 % moms 10 000 kr
2611 – Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 % moms2 500 kr
Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.