Bokföra Upplupna kostnader

En upplupen kostnad räknas som en interimsskuld och bokförs vanligtvis under kontogrupp 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Till interimsskulder räknas förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Kostnader för varor och tjänster som ett företag fått under ett räkenskapsår men som ska faktureras och betalas under nästa räkenskapsår klassificeras som upplupna kostnader. Varan eller tjänsten ska alltså förbrukas under ett räkenskapsår, medan fakturan erhålls och betalningen sker först under nästa räkenskapsår.

Om till exempel ett företag köper en vara eller tjänst i december, men där fakturan inte skickas från leverantören förrän i januari bokförs, inköpet som en upplupen kostnad under kontogrupp 29. Beloppet bokförs utan moms. Kostnaden hamnar då som en skuld i balansräkningen. När fakturan kommer i januari nollas verifikationen genom att kontona vänds, och inköpet bokförs med ingående moms. I de flesta fall uppstår en upplupen kostnad nära ett räkenskapsårs slut. Till upplupna kostnader kan till exempel levererade varor, löner, elförbrukning och räntor samt kostnader för redovisning, bokslut och revision räknas.

Exempel på bokföring av upplupna kostnader

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Ett företag ska bokföra elförbrukningen i sin lagerlokal. Elen avser förbrukad el under ett år, men man erhåller inte fakturan förrän året därpå. Kostnaden för elen är 5 000 kronor. Den upplupna kostnaden kan då bokföras så här:

KontoDebetKredit
2990 – Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter5 000 kr
5020 – El för belysning5 000 kr

När fakturan kommer bokförs den som vanligt, och den upplupna kostnaden bokas bort. Bokföringen kan då se ut så här:

KontoDebetKredit
2990 – Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter5 000 kr
5020 – El för belysning5 000 kr

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.