Fakturering|Driva Företag|27 August 2020|Uppdaterad: 5 July 2022

Täckningsbidrag – vad är det och hur används det?

En man som sitter med en telefon
Har du koll på dina produkter? Täckningsbidrag är ett nyckeltal som visar hur lönsam en viss produkt är, och används vid ekonomisk uppföljning. Vi förklarar hur du räknar ut täckningsbidrag, totalt täckningsbidrag samt täckningsgrad.

Vad är täckningsbidrag (TB)?

Täckningsbidrag (TB) är ett nyckeltal som visar hur en viss produkt bidrar till att täcka de kostnader som är gemensamma för alla produkter som ett företag producerar. De produkter som har högst täckningsbidrag är också de som – i regel – ger störst vinst.

Då används täckningsbidrag

Täckningsbidrag kan användas som underlag vid bidragskalkylering när ett företag ska fatta beslut om vilka produkter som ska produceras, utifrån vad som är mest lönsamt för företaget. I en bidragskalkyl utgör täckningsbidraget skillnaden mellan produktens särintäkt och särkostnad. Särintäkter respektive särkostnader är intäkter och kostnader som inte skulle ha uppstått om produkten inte hade producerats.

Vad är totalt täckningsbidrag (TTB)?

Totalt täckningsbidrag (TTB) syftar till en grupp av produkter, till exempel företagets samtliga produkter.

Då används totalt täckningsbidrag

Totalt täckningsbidrag används för att ta reda på hur en viss produkt (ett täckningsbidrag) bidrar till att täcka företagets samkostnader. Samkostnader är, till skillnad från särkostnader, kostnader som är oberoende av vilka produkter som produceras, till exempel hyra av lokaler.

Vad är täckningsgrad (TG)?

När täckningsbidrag beräknas är det vanligt att även beräkna täckningsgrad (TG), som anges i procent. Täckningsgraden anger den procentuella delen av produktens pris (särintäkten) som avser täckningsbidrag.

Då används täckningsgrad

Täckningsgrad kan användas för hela företaget, eller för att jämföra de olika täckningsbidragen. I och med att täckningsgraden ger en procentsats, blir det enklare att jämföra hur olika produkter bidrar till att täcka kostnaderna.

Så beräknar du täckningsbidrag, totalt täckningsbidrag och täckningsgrad

Täckningsbidraget (TB) för en produkt kan räknas ut på följande två sätt:

  • Täckningsbidrag = Försäljningsintäkt – Rörlig kostnad

  • Täckningsbidrag = Särintäkt – Särkostnad

Täckningsbidrag kan användas som underlag vid bidragskalkylering när ett företag ska fatta beslut om vilka produkter som ska produceras, utifrån vad som är mest lönsamt för företaget. I en bidragskalkyl utgör täckningsbidraget skillnaden mellan produktens särintäkt och särkostnad. Särintäkter respektive särkostnader är intäkter och kostnader som inte skulle ha uppstått om produkten inte hade producerats.

Det totala täckningsbidraget (TTB) kan räknas ut på följande två sätt:

  • Totalt täckningsbidrag = Totala särintäkter – Totala särkostnader

  • Totalt täckningsbidrag = Täckningsbidrag x Försäljningsvolym

Täckningsgraden (TG) räknas ut på följande sätt:

  • Täckningsgraden = Täckningsbidraget / Försäljningspris x 100

Exempel

En av dina produkter har ett försäljningspris (ut till kund) på 300 kronor/styck. Den rörliga kostnaden per produkt är 225 kronor/styck. Du har under föregående år sålt totalt 2 000 sådana produkter.

  • Täckningsbidrag = 300 – 225 = 75 kronor (vad du tjänar per produkt)

  • Totalt täckningsbidrag = (300 x 2 000) – (225 x 2 000) = 600 000 – 450 000 = 150 000 kronor

  • Täckningsgrad = 75 / 300 x 100 = 25 procent

Automatisk uträkning!

När du fakturerar med Fortnox kan du ange inpris på dina artiklar – då räknar programmet automatiskt ut hur stort täckningsbidrag, och vilken täckningsgrad, varje artikel har.

Relaterade artiklar

En man som står i en butik
Starta Företag|Driva Företag|12 December 2019|Uppdaterad: 5 July 2022
Vill du starta en butik? Så gör du!

Har du länge drömt om att starta en butik, och nu ska det bli verklighet? Innan du börjar finns det en hel del att tänka på innan portarna till butiken öppnas...

En kvinna som startar en e-handel via datorn
Starta Företag|Driva Företag|28 June 2022|Uppdaterad: 5 July 2022
Så startar du en e-handel

Två av tre personer handlar på internet under en genomsnittlig månad. Om ditt företag finns på nätet och har en e-handel, kan du fånga kunder som annars inte...

Allt om skatter och moms

Skatter är kanske inte det mest inspirerande ämnet för en företagare att fördjupa sig i, men nog så viktigt. Med rätt kunskaper om regelverket minimerar du både risken att det blir fel – och risken att du betalar för mycket.

Allt om F-skatt [Guide]

F-skattsedel innebär att den som bedriver en näringsverksamhet själv ansvarar för att betala in skatter och sociala avgifter. Men måste alla ha F-skatt – eller

Allt om import & export

Som småföretagare kan det vara mycket att tänka på när du ska arbeta med import och export. Här går vi igenom generell information – men också vad som gäller för specifika regioner.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

By contacting Fortnox, your personal information will be processed in accordance with Fortnox's Privacy Notice

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.