Fakturering|Driva Företag

Publicerad: 27 augusti 2020|Senast uppdaterad: 20 november 2023

Täckningsbidrag & täckningsgrad – vad är det och hur räknas det ut?

Har du koll på dina produkter? Täckningsbidrag är ett nyckeltal som visar hur lönsam en viss produkt är, och används vid ekonomisk uppföljning. Vi förklarar hur du räknar ut täckningsbidrag, totalt täckningsbidrag samt täckningsgrad. Med hjälp av vår kalkylator får du dessutom uträkningen automatiskt.

Räkna ut täckningsbidrag och täckningsgrad

Täckningsbidrag & täckningsgrad
Försäljningsintäkt - kr
Rörlig kostnad - kr

Så här fungerar kalkylatorn

Med vår kalkylator kan du enkelt räkna ut ditt täckningsbidrag (TB) och täckningsgrad (TG). Fyll i försäljningsintäkten (försäljningspriset) och den rörliga kostnaden per styck för den produkt du vill räkna på – sen sköter vi uträkningen åt dig. I kalkylatorn används det beräkningssätt som är vanligast vid resultatplanering.

Vad är täckningsbidrag (TB)?

Täckningsbidrag (TB) är ett nyckeltal som visar hur en viss produkt bidrar till att täcka de kostnader som är gemensamma för alla produkter som ett företag producerar. De produkter som har högst täckningsbidrag är också de som – i regel – ger störst vinst.

När används täckningsbidrag?

Täckningsbidrag används vanligen som underlag när ett företag ska fatta beslut om vilka produkter som ska produceras, utifrån vad som är mest lönsamt för företaget. Täckningsbidraget visar hur mycket en produkt bidrar till att betala gemensamma kostnader.

Vid resultatplanering räknas täckningsbidraget vanligen ut som skillnaden mellan försäljningsintäkten och de rörliga kostnaderna per styck.

I en bidragskalkyl utgör täckningsbidraget skillnaden mellan produktens särintäkt och särkostnad. Särintäkter respektive särkostnader är intäkter och kostnader som inte skulle ha uppstått om produkten inte hade producerats.

Vad är totalt täckningsbidrag (TTB)?

Totalt täckningsbidrag (TTB) syftar till en grupp av produkter, till exempel företagets samtliga produkter.

När används totalt täckningsbidrag?

Totalt täckningsbidrag används för att ta reda på hur en viss produkt (ett täckningsbidrag) bidrar till att täcka företagets samkostnader. Samkostnader är, till skillnad från särkostnader, kostnader som är oberoende av vilka produkter som produceras, till exempel hyra av lokaler.

Vad är täckningsgrad (TG)?

När täckningsbidrag beräknas är det vanligt att även beräkna täckningsgrad (TG), som anges i procent. Täckningsgraden anger den procentuella delen av produktens försäljningspris som avser täckningsbidrag.

När används täckningsgrad?

Täckningsgrad kan användas för hela företaget, eller för att jämföra de olika täckningsbidragen. I och med att täckningsgraden ger en procentsats, blir det enklare att jämföra hur olika produkter bidrar till att täcka kostnaderna.

Formel för täckningsbidrag och täckningsgrad

Täckningsbidraget (TB) för en produkt kan räknas ut på följande två sätt:

  • Täckningsbidrag = Försäljningsintäkt – Rörlig kostnad (vanligast vid resultatplanering)

  • Täckningsbidrag = Särintäkt – Särkostnad (vanligast vid bidragskalkyler)

Det totala täckningsbidraget (TTB) kan räknas ut på följande två sätt:

  • Totalt täckningsbidrag = Täckningsbidrag x Försäljningsvolym

  • Totalt täckningsbidrag = Totala särintäkter – Totala särkostnader

Täckningsgraden (TG) räknas ut på följande sätt:

  • Täckningsgrad i % = Täckningsbidraget / Försäljningspris x 100

Exempel

En av dina produkter har ett försäljningspris (ut till kund) på 300 kronor/styck. Den rörliga kostnaden per produkt är 225 kronor/styck. Du har under föregående år sålt totalt 2 000 sådana produkter.

  • Täckningsbidrag = 300 – 225 = 75 kronor (vad du tjänar per produkt)

  • Totalt täckningsbidrag = 75 x 2000 = 150 000 kronor

  • Täckningsgrad = 75 / 300 x 100 = 25 procent

Automatisk uträkning med Fortnox

När du fakturerar med Fortnox kan du ange inpris på dina artiklar – då räknar programmet automatiskt ut hur stort täckningsbidrag, och vilken täckningsgrad, varje artikel har.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.