Vad är Företag?

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Olika företagsformer

Det finns fem olika företagsformer , men egentligen bara två grundtyper. De kostar olika mycket att skaffa, men framförallt har de olika typer av regelverk och kostar olika mycket att driva. Gemensamt för alla företag är att de är skyldiga att bokföra och redovisa sina inkomster och kostnader i någon form av deklaration . Följande företagsformer finns att välja mellan:

Starta nytt företag

När ett företag bestämt företagsform registrerar sig företaget till Bolagsverket och/eller Skatteverket. I praktiken kan registrering ske hos båda tillsammans på en gång. Bolagsverket är den myndighet som sköter företagsregistret, tar emot årsredovisningar och som prövar och beslutar om vissa tillstånd och likvidationer . Vid registrering av företaget görs även en kontroll av företagets namn så att det inte inkräktar på andra företags namn. Det går fint att byta namn på företaget längre fram, men det kostar både avgifter och besvär. Skatteverket vill ha en skatte- och avgiftsanmälan som innehåller ansökan om F-skatt eller FA-skatt och anmälan om momspliktig verksamhet. Företaget ska också anmäla sig som arbetsgivare om företaget ska ha anställda och lämna förväntade inkomstuppgifter för beräkning av preliminär skatt. Istället för att starta ett nytt företag kan ett alternativ vara att köpa och ta över ett befintligt företag, ett så kallat lagerbolag.

Lär dig mer om att starta företag

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.