Vad är Balansomslutning?

Balansomslutning är summan av ett företags tillgångar eller skulder+eget kapital i en balansrapport.

Läs mer om balansomslutning

Balansomslutning är summan av ett företags tillgångar eller skulder i en balansräkning

I en balansräkning delas tillgångar och skulder upp i två delar. Sidorna brukar kallas för tillgångssidan respektive skuldsidan där eget kapital ingår i skuldsidan. Balansomslutning är summan av ett företags tillgångar eller skulder i en balansräkning.

Tillgångar och skulder ska vara i balans

I en balansräkning ska alltid summan av tillgångar och skulder vara i balans d.v.s. att summan av tillgångarna ska vara lika stor som för skulderna. Balansomslutningen visar hur mycket tillgångar eller skulder som finns i bolaget vid en viss tidpunkt och är ingen typ av värdering.

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.