Vad är Balansomslutning ?

Balansomslutning är summan av ett företags tillgångar eller skulder+eget kapital i en balansrapport.

Läs mer om balansomslutning

Balansomslutning är summan av ett företags tillgångar eller skulder i en balansräkning

I en balansräkning delas tillgångar och skulder upp i två delar. Sidorna brukar kallas för tillgångssidan respektive skuldsidan där eget kapital ingår i skuldsidan. Balansomslutning är summan av ett företags tillgångar eller skulder i en balansräkning.

Tillgångar och skulder ska vara i balans

I en balansräkning ska alltid summan av tillgångar och skulder vara i balans d.v.s. att summan av tillgångarna ska vara lika stor som för skulderna. Balansomslutningen visar hur mycket tillgångar eller skulder som finns i bolaget vid en viss tidpunkt och är ingen typ av värdering.

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Är du nystartad?
Kom igång med Fortnox

Enkel och automatiserad bokföring. Du som är nystartad får valfritt programpaket kostnadsfritt i ett halvår.

Har du ett annat system?
Byt till Fortnox redan idag

Att byta till Fortnox går både snabbt och enkelt. Vi hjälper dig att flytta över data från ditt nuvarande program.