Vad är Checkkredit?

Checkkredit är ett på förhand avtalat lån som ett företag kan utnyttja löpande upp till en viss gräns.

Ibland har företag behov att låna pengar för att täcka upp för en dålig likviditet eller för att kunna genomföra olika investeringar i verksamheten. Istället för att ta ett lån med en viss långivare kan ett företag välja att utnyttja en så kallad checkkredit om en sådan sedan tidigare har avtalats med banken. En checkkredit är i regel bunden till ett företagskonto och gör det möjligt att låna pengar löpande upp till ett visst gränsbelopp, ofta kallad limit. Många företag använder sig av checkkredit för att finansiera sitt rörelsekapital. En stor fördel med checkkredit kontra ett vanligt företagslån är att du endast behöver betala ränta på det belopp du faktiskt använder. Tar man ett vanligt banklån måste ränta betalas för hela kreditbeloppet.

Hur används checkkredit?

Checkkredit har många likheter med ett vanligt kreditkort då företag när som helst kan låna pengar upp till en viss summa. Normalt sett har företaget ett avtal med en bank som satt en maxgräns för hur stort uttag man kan göra. Därefter kan företaget välja att använda checkkrediten när de vill eller inte alls. Checkkredit är förknippat med vissa avgifter; fast årlig avgift och den ränta som utgår då företaget utnyttjar krediten . Företag som har god kreditvärdighet får oftast en lägre ränta på sin checkkredit då de anses tryggare för banken.

Påverka din checkkredit genom val av valuta

Även om ett företag är lokaliserat i Sverige behöver de inte nödvändigtvis välja svenska kronor som valuta för sin checkkredit. Många företag gör stora inköp från utlandet, exempelvis USA. Då kan det vara mer förmånligt att ange amerikanska dollar som valuta för att på så vis dra nytta av växelkursen. Det är också viktigt att jämföra checkkrediter hos flera banker och långivare då räntorna för checkkredit ofta skiljer sig markant.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.