Vad är Långivare?

Långivaren är ett bolag, en bank, en finansiell institution eller en person som lånar ut pengar. Den som tar lånet är en låntagare.

Långivare och låntagare

Det finns många olika anledningar till att ett företag behöver låna pengar. Ett nystartat företag kan behöva likvida medel för att dra igång verksamheten, och ett etablerat företag kan behöva ett lån under en tillväxtperiod eller för att klara av en svår period. Det finns olika sätt att öka likviditeten , till exempel genom checkkrediter, factoring , nyemission , minskat varulager , avyttringar av tillgångar och företagslån. Det finns många olika långivare som erbjuder lån och krediter. Att vara en långivare innebär alltid en viss risk. Man beviljar lånet mot att låntagaren accepterar att betala tillbaka lånet inom en avtalad period till en på förhand bestämd ränta. Räntan på lånet är priset och räntesatsen skrivs oftast i procent. En auktoriserad kreditgivare är godkänd av finansinspektionen och erbjuder vanligtvis traditionella lån mot en säkerhet eller en pantsättning. Det finns även långivare som lånar ut pengar utan säkerhet, till exempel mobillån, sms-lån och mikrolån. Sådana typer av lån är sällan fördelaktiga för låntagaren, och det är därför viktigt att läsa och förstå lånets villkor för att veta exakt hur mycket lånet kommer att kosta.

Långivarens bedömning av låntagaren

En seriös långivare gör en bedömning av låntagaren innan lånet beviljas. Långivare analyserar dig som företagare och din affärsplan men även företagets återbetalningsförmåga, kreditvärdighet, eventuella skulder och betalningsanmärkningar hos kronofogden, den finansiella utvecklingen och hur länge företaget har varit verksamt. Banker och finansieringsbolag kan även kräva en säkerhet för lånet. Säkerheten kan vara företagets tillgångar eller en form av borgen .

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.