Vad är Förbehållsbelopp?

Förbehållsbelopp är det belopp en skuldsatt person har rätt att behålla efter en löneutmätning. Beslutet fattas av Kronofogden.

Förbehållsbelopp efter en löneutmätning

Driver du ett företag och inte får en faktura betald i tid kan du skicka ut en påminnelsefaktura. Betalar fortfarande inte kunden kan ett inkassoföretag driva in skulden eller så kan Kronofogden utfärda ett betalningsföreläggande och ett beslut om utmätning. Kronofogden undersöker kundens tillgångar och möjligheter att betala. Har den skuldsatte en lön kan ett beslut om löneutmätning fattas vilket innebär att Kronofogden tar en del av lönen för att betala tillbaka skulden till ditt företag. Den som har en skuld kallas för gäldenär och den som lånat ut pengar eller sålt en vara kallas för borgenär eller fordringsägare. Det belopp som gäldenären får kvar att leva på kallas förbehållsbelopp eller existensminimum. En skuldsanering innebär att gäldenären lever på förbehållsbeloppet under en viss tid och när skuldsaneringen är klar skrivs resterande skulder av.

Så beräknas förbehållsbeloppet

Förbehållsbeloppet ska täcka alla grundläggande mänskliga behov. Det baseras på boendekostnaden och ett så kallat normalbelopp som uppdateras en gång om året. Normalbeloppet baseras på konsumentprisindex som beräknas av Statistiska centralbyrån (SCB). De vanliga levnadskostnader som förbehållsbeloppet ska räcka till inkluderas mat, hygien, kläder, telefon, försäkringar, hushållsel och mindre utgifter för tillfälliga behov till exempel mediciner, resor till och från arbetet, barnomsorg och glasögon.

Lär dig mer om fakturering

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.