Vad är Borgenär?

En borgenär är en fysisk eller juridisk person som har lånat ut pengar till en annan part.

Läs mer om borgenär

En borgenär lånar ut pengar

En borgenär är en fordringsägare. Det innebär att borgenären har en fordran på den part som lånat pengarna av borgenären. Personen som har lånat pengarna kallas för gäldenär. En borgenär kan även vara någon som har sålt en vara men som inte har fått betalt.

En borgenär behöver inte vara en fysisk person

En borgenär är i de flesta ekonomiska fall inte en fysisk person utan en juridisk person som exempelvis en bank. Banken lånar ut pengar till en person, gäldenären, och de kommer överens om ett avtal för när och hur pengarna ska återbetalas och vilken ränta gäldenären ska betala för lånet.

Borgenär och borgensman är inte samma sak

I vissa fall blandas borgenär och borgensman ihop. Skillnaden mellan de två är att en borgensman åtar sig ansvaret för en skuld så som sin egen gentemot borgenären om gäldenären inte kan betala, medan en borgenär är den som lånar ut pengarna och förväntar sig återbetalning. En borgenär kan kräva att en gäldenär anger en borgensman för att vara säker på att pengarna återbetalas om gäldenärens betalningsförmåga är osäker.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.