Vad är Konkurrens?

Konkurrens uppstår när flera företag erbjuder liknande produkter och tjänster till samma kunder.

Vad innebär konkurrens?

Konkurrens uppstår när flera aktörer på en marknad kämpar om samma kunder. När företag tävlar och konkurrerar om kunder genom att sänka priset och tillverka bättre varor och tjänster leder detta till att företagen blir mer effektiva. Detta skapar förutsättningar för att nya produkter skapas och att kvaliteten på varorna ökar samtidigt som priset hålls nere. Ett sätt för företagen att minska konkurrensen är att bilda en kartell och tillsammans komma överens om att höja priserna. Detta skapar obalans på marknaden och är en överträdelse mot konkurrenslagen som förbjuder bildandet av karteller.

Vad är konkurrensverket?

Konkurrensverket är en myndighet som arbetar för att se till att företagen följer reglerna för konkurrens och att myndigheter följer lagen om offentlig upphandling. Konkurrenslagarna är upprättade för att undvika skada för konsumenterna.