Vad är Nominell?

Nominell är det ursprungliga värdet.

Det ursprungliga värdet

Nominellt värde eller belopp är det verkliga värdet på ett värdepapper utan justeringar, prisförändringar och inflation. Det är det värde som värdepappret är utställt på, det ursprungliga värdet. Ibland benämns nominellt värde som ett värde i löpande pris. Värdet står inte i relation till något utan är det värde som syns på till exempel en faktura eller ett avtal. Motsatsen till nominellt värde är realvärde som tar hänsyn till inflation och andra prisförändringar. I samband med företagets bokföring ska värdet bokföras antingen som ett nominellt värde eller i realvärdet. Nominellt värde kan vara aktuellt vid utbetalningar av till exempel utlägg och traktamenten .

När används nominellt värde?

Begreppet nominellt värde används i olika sammanhang. Det nominella värdet på en sedel eller ett mynt är till exempel siffran som står på sedeln eller myntet och nominell växelkurs mellan två valutor talar om hur mycket en valuta är värd i den andra valutan. Det nominella värdet på en aktie är dess ursprungsvärde och fastställs vanligen när bolaget bildas. Värdet tas fram genom att man dividera företagets totala aktiekapital med antal aktier och kan bara ändras genom nyemission. Det nominella värdet visas i bolagets aktiebrev och i börstabeller. På en obligation får innehavaren tillbaka det nominella värdet på förfallodagen. Innehavaren av obligationen är därmed garanterad det nominella beloppet på obligationen förutsatt att utfärdaren inte gått i konkurs.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.