Vad är Obligationer?

Obligationer är räntebärande skuldebrev där innehavaren har lånat ut pengar.

En obligation är ett lån

En obligation är ett räntebärande skuldebrev som bekräftar att innehavaren har lånat ut pengar till en stat eller ett företag. Staten eller ett företag har möjligheten att istället för att låna pengar av en bank sälja obligationer. Den som sålt en obligation betalar sedan ut en avkastning i form av ränta till innehavaren av obligationen. När en stat delar ut en obligation kallas det för statsobligation medan det kallas för företagsobligation om ett företag gör det.

Hur fungerar obligationer?

När löptiden för obligationen gått ut betalar långivaren vanligtvis tillbaka lånet. Löptiden för en obligation kan variera mellan olika obligationer. Under tiden har innehavaren fått avkastning i form av ränta.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.