Vad är Aktie?

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Läs mer om aktie

En aktie har ett lika stort kvotvärde

Varje aktie har ett lika stort kvotvärde, det nominella värdet. Det nominella värdet bestäms av storleken på den initiala kapitalinsatsen från den eller de som bildat bolaget dividerat med antalet aktier. Värdet på aktien beror på hur lönsamt företaget är och hur mycket aktiekapital som finns. Aktieägarna har ett begränsat ansvar för verksamheten i bolaget och kan endast förlora sin kapitalinsats d.v.s. det belopp som de har betalat för aktierna i händelse av att bolaget gör konkurs. Om bolaget gör vinst har varje aktie normalt rätt till lika stor utdelning per aktie.

Rösträtt

Aktieägarna har rätt att rösta på företagets bolagsstämma. Normalt har varje aktie lika rösträtt. Det förekommer också differentierad rösträtt, normalt i form av A- och B-aktier, vilket innebär att varje A-aktie har rätt till ett större antal röster än B-aktien. Det är vanligt förekommande att en A-aktie har tio gånger fler röster än en B-aktie. Det förekommer även aktier som helt saknar rösträtt, C-aktier, men som har samma rätt till utdelning. Anledningen till differentierad rösträtt är att grundarna av bolaget vill behålla sitt dominerande inflytande över bolaget, men samtidigt kunna få in nytt kapital.

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.