Vad är Varukostnad?

Varukostnad är inköpskostnaden inklusive eventuell hemtagningskostnad för de varor ett företag köper in under en viss period.

Varukostnad är den kostnad som uppstår när ett företag köper in varor. Den består av själva fakturakostnaden (det vill säga produktens faktiska pris) plus eventuella hemtagningskostnader så som frakt, tull eller dylikt. För att räkna ut sina totala varukostnader behöver man först veta vilket värde varorna som redan fanns i lagret hade när perioden inleddes. Därefter adderar man värdet för varor man köpt in och förädlat under samma period. Till sist drar man ifrån värdet av de varor som finns kvar i lager vid periodens slut. Detta blir då själva varuvärdet. Sammanfattningsvis ser uträkningen för den totala varukostnaden ut enligt nedan: Ingående lager + varuinköp – utgående lager = varukostnad.

Redovisning av varukostnader

När man löpande ska redovisa varukostnader kan man göra det enligt olika metoder. En vanlig metod för redovisning av varukostnader är att först redovisa ett inköp av varor som en tillgång mot ett särskilt varulagerkonto i kontogrupp 14. Varukostnaden redovisas sedan när varan tas ut ur lagret. Uttag av varor från lagret redovisas genom kreditering av ett konto i kontogrupp 14 (en tillgång som minskar) och debitering av ett konto i kontogrupperna 40-50 (en kostnad som ökar).

Räkna ut priset för produkter

Det är viktigt för företag att känna till sina varukostnader för att därmed kunna beräkna andra saker, såsom vilket pris man bör sätta på sina produkter för att uppnå önskad lönsamhet . Pålägg är den summa man adderar till varukostnaderna för att räkna ut det försäljningspris man behöver ta. För att räkna ut pålägget behöver man veta följande:

  • Företagets rörelsekostnader. Alla kostnader som försäljningen måste täcka för att företaget ska gå med vinst.

  • Den önskade vinsten.

  • Varukostnader. Du behöver veta hur mycket varan kostar att köpa in eller tillverka. Här gäller det att även räkna med kostnader för försäkringar och frakt.

Formeln för påläggsprocent är enligt nedan: Påläggsprocent = (Rörelsekostnader + Önskad vinst)/Varukostnader *100

Lär dig mer om fakturering

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.