Vad är Lönsamhet?

Lönsamhet innebär att ett företags intäkter är större än dess kostnader. Lönsamhet kan beskrivas som företagets vinst.

Läs mer om lönsamhet

Lönsamhet avser själva vinsten som ett företag gör. För de flesta verksamheter som gör en affärssatsning är lönsamheten själva målet på framgång. När ett företag har större intäkter än utgifter är det lönsamt. På sikt kan ingen verksamhet överleva om utgifterna är större än intäkterna, dvs om det går med förlust. Det är relevant för företag att kontrollera och analysera sin lönsamhet, något man kan göra genom att jämföra lönsamheten med startkapitalet man satt in i verksamheten. Genom att kontrollera lönsamheten kan man se om företaget nått sina mål eller inte.

Lönsamhetsanalys

Det finns anledningar för företag att göra regelbundna lönsamhetsanalyser. Dessa analyser görs med hjälp av finansiella nyckeltal, särskilda hjälpmedel för uträkningar om företagets resultat. Bland annat är soliditet, kassalikviditet, avkastningsgrad och avkastning på eget kapital bra nyckeltal att använda för att beräkna lönsamhet. Soliditet visar företagets långsiktiga betalningsförmåga och samtidigt sårbarheten i verksamheten. Kassalikviditet visar företagets betalningsberedskap på kortare sikt. Avkastning på eget kapital visar hur stor tillväxten är på ägarnas kapital. EBITDA (resultat före räntor, skatt och avskrivninga) är ett mått på hur mycket vinst omsättningen genererar.

Resultat- och balansräkning

Förutom en resultaträkningen sammanställs även en balansräkning, vilken visar ett företags ekonomiska ställning vid en angiven tidpunkt. Balansräkningen består av tillgångar, eget kapital och skulder vid en viss tidpunkt, vanligtvis sista dagen på räkenskapsåret. De två sidorna i balansräkningen, tillgångar samt skulder och eget kapital, ska vara lika stora när alla transaktioner har redovisats och avslutats.

Lär dig mer om fakturering

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.